Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini Koruma Tedbiri: Şartları ve Hukuka Uygunluğu

Bir kısım çevrelerce, ilgili başlık altında bulunan yazım, iznim ve rızam olmaksızın ahlaka ve hukuka aykırı olarak ve içeriği saptırılarak kullanıldığından, bu mecradan kaldırılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımla.