Bu yazıda yazılım geliştirme sürecinde , günlük kullanımda yada iş takibi konularında bana fayda sağlayan uygulamalar/araçlardan bahsetmek istiyorum.Bahsedeceğim uygulamaların bazıları belirli bir teknoloji özelinde olsada bazılarının yazılım geliştirici olmasanız dahi işinize yarayacağını düşünüyorum.

Yazının içinde kullandığım bazı uygulamaların , tercih ettiğim konfigürasyonlarına da yer yer değineceğim.

Bahsedeceğim uygulamaları/araçları temelde 5 kategoriye ayırmak gerekirse;

  1. VeriTabanı Yönetimi
  2. İletişim
  3. Browser Seçimi
  4. Üretkenlik / Diğer..

IDE / EDITOR

Yazılıma ilk başladığım günlerde uzun süre günümüzde arka planda kalmış bir editör olan Sublime Text’i kullandım.Bir noktada python/django serüvenimin başlamasıyla birlikte JetBrains PyCharm kullanmaya başladım Sublime Text , Atom gibi diğer editörlerden sonra IDE kullanmak beni…


Bu makalede bir react projesi amazon servisleri kullanılarak nasıl deploy edilir , deploy edilen projemizin github actions kullanılarak CI/CD süreci nasıl yönetilir gibi sorulara örnek proje üzerinden değineceğiz.

Aws S3 Nedir ?

Amazon Web Services
Amazon Web Services

Temelinde Aws S3(Simple Storage Service) hizmeti amazon tarafında statik dosyaların barındırılmasını sağlayan bir depolama hizmetidir.Genel olarak bu servis üzerinde dosya barındırma(resim video vb..) işlemlerini yapabilmekteyiz.Bunun yanında react tarafında build alınmış dosyalarda her hangi bir web server ihtiyacı olmadığından dolayı bu hizmet üzerinde barındırılabilmekte.İstenirse s3 yerine amazon tarafında farklı servisler de tercih edilebilir.

a) S3 Bucket Oluşturulması

Amazon tarafında bucket ismini domain isminiz ile aynı olması ileride kullanacağımız route53 servisinde sizin için büyük…


Chrome Dev Tools Logo

Web Developerlar olarak çalıştığımız süre boyunca editörlerimizden sonra en sık kullandığımız tool açık ara farkla browserımızda bulunan development tooldur.Bu yazımızda chrome dev toolda bulunan bizlere fayda sağlayabilecek bazı özelliklere değineceğiz.

1) document.designMode

Bu özellik yakın zamanda kullanıcıların kullanımına sunuldu.Design mode sayesinde yaptığınız web uygulamalarında anlık text değişikliği yapmak isteyen müşterilerinize hızlı bir şekilde istedikleri yazının uygulamada istenilen bölümde nasıl durduğunu gösterebilirsiniz.

document.designMode = ’on’


Öncelikle makalede kullanılacak bazı kavramları açıklamakla başlayalım;

SSR ( Server Side Rendering ): Vue, react, backbone gibi kütüphaneler yaygınlaşmadan önce genellikle bu render metodu tercih edilirdi. SSR’da sunucu tüm gerekli içerikleri doldurarak clienta gönderir.Sonuç olarak veriler , client html dosyasını indirdiğinde tümüyle clientin elinde olmuş olur.

CSR ( Client Side Rendering ): Bu render yönteminde SSR’ın aksine sunucu clienta içini doldurması için boş html dosyasını ve javascript dosyalarını gönderir.Bu noktadan sonra routing ve içerik doldurma işlemleri client tarafından gerçekleştirilir.Gelen boş html sayfası client tarafından doldurularak servis edilir.

Open Graph: İlk olarak 2010 yılında facebook tarafından duyurulan open graph kullanıcı …

Taha Cankurt

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store