Başarılı markalar, sürdürülebilir bir marka yönetimi bakış açısına, tutarlı, net bir şekilde hazırlanmış, rakiplerinden ayrıştırıcı özelliklere sahip görsel kimliklere sahiptir.

Kurumsal kimlik çalışması ihtiyacınıza sebep olan durumlar şirketinizin stratejisine ve önceliklerine göre farklılık gösterebilir. Bu durumları sizler için özetledik:

  1. Marka adınızın yenilenme zamanı geldi:

Markanızı ilk kullanmaya başladığınız zamandan bugüne iş ihtiyaçlarınız değişti. Ürün ve hizmetlerinizi satın alan hedef kitleniz farklılaştı. Mevcut marka adınız hedef kitlenizde yanlış algılanıyor, geçmişten miras aldığınız olumsuz bir itibara sahip ya da itibarı zayıflamış.

Yeni bir coğrafyada pazara giriş yapıyor ve hedef pazarınızda marka adınız, söylem zorluklarına, bu pazarda tescil sorunlarına, dil kaynaklı kullanmak istemediğiniz…


İçinde bulunduğumuz ekonomik durgunluk döneminde, günlük hayatımızda, iş hayatımızda, dost sohbetlerimizde bizi endişeye yönlendirebilecek birçok mesaj ile sıklıkla karşı karşıya kalıyoruz. Bu mesajlar motivasyonumuzun düşmesine ya da hayatımıza, işimize dair kaygıların artmasına neden olabiliyor. Böyle zamanlarda moral seviyesini artırmak ve bunu sağlayacak iletişimi sağlamak çok daha önemli hale geliyor.

Bu dönemde çalışan bağlılığı neden önemlidir?

Çünkü, şirketin rekabet gücünü sürdürebilmesinde çalışanları ile kurduğu bağ ve her bir çalışanın hissettiği mutluluk arasında çok net bir bağlantı bulunuyor.

Ekonomik durgunluk dönemleri bağlılığı nasıl etkiliyor?

Bu süreçlerde genel bağlılık ve güven, ilk aşamada büyük bir zarar görmese de koşullar değişmeye başladıkça durum tersine…


spotlight.canvas.com.tr

Türkiye’nin lider akaryakıt şirketlerinden TOTAL Oil Türkiye A.Ş., sürdürülebilirlik ve topluma karşı sorumlu şirket olma anlayışıyla sağlık alanında önemli bir çalışmaya imza attı. Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak belirlenen Ekim ayında, hastalıkta erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla 8 Ekim Pazartesi günü Türkiye’nin dört bir yanındaki Total istasyonlarında çalışanlar, pembe kurdele takarak ziyaretçilerine bilgilendirici broşür dağıtmaya başladılar.

“Kanserden korkma, geç kalmaktan kork” diyerek ülke çapında farkındalık çalışmaları yürüten Türk Kanser Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmada, Türkiye’nin dört bir yanında yer alan Total istasyonlarında ve Genel Müdürlük’te çalışanlar pembe kurdele takarak projeye destek verdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de…


Kimin işi bu çalışan bağlılığı?

İlk akla gelen yanıt: “Tabii ki İnsan Kaynakları Bölümünün” olabilir. Doğal olarak İnsan Kaynakları bölümü bu konuda ana stratejiyi kurar, sistemleri düzenler, gelişimi ölçer.

Çalışan bağlılık oranını hızla yükselten 5 ana maddeye* bir bakalım:

1. Şirketin yönü ve stratejisinin tüm çalışanlarca bilinmesini sağlayan, her ortamda tekrarlayan, bunu sloganlaştıran, göz önünde olan liderler

2. Çalışanlarına karşı hesap verme sorumluluğu hisseden, yetki veren, koçluk yapan, birey olarak çalışanını yakından tanıyan her seviye yönetici

3. Çalışanlara önemli kararlarda söz hakkı veren, eleştiri ortamı yaratan, açık iletişimin mümkün olduğu, birlikte düşünen kurum kültürü

4. Duvarlara yazılan değerleri günlük iş yapışına yansıtan, söylenen ile yapılan…


Peki, bağlı mısınız? Değil mi?

İnsanları motive eden faktörler üzerine yapılmış geniş bir araştırmaya dayanarak Daniel H. Pink “Drive: Nasıl Motive Oluruz?” kitabında şirketine bağlı bir işgücü yaratmak için şu formülü öne sürer:

“Maaşlar ve ikramiyeler, özellikle de benzer kurumlarda, benzer görevlerde çalışan insanlarla karşılaştırıldığında adil ve yeterli olmalıdır. Şirketiniz sıcak ve rahat bir çalışma ortamı sunmalıdır. İnsanlar bağımsız bir çalışma ortamına ve kendilerini ve uzmanlıklarını geliştirebilecek olanaklara sahip olmalıdır. Ayrıca, görevlerinin para kazanmanın çok daha üzerinde, çok daha büyük bir amaca hizmet ettiklerini hissetmelidir. Bu koşullar sağlanmışsa, strateji ve öncelikleri belirleyin, sonra da aradan çekilin.”

Şimdi tam tersinin yaşandığı bir çalışma ortamını düşünelim: Yetersiz…


Uludağ Ekonomi Zirvesi 2018’de konuşulan ana gündem maddelerini farklı başlıklar altında sizin için derledik. Son başlığımız “Girişimcilik ve Gelecek”.


Why not empower your employees with mobile apps that provide tips and reminders (to drink water, to move, to breathe for 3 minutes, etc) for a healthier and less stressful working day?

Leveraging technology to reduce daily stress, improve work-life balance, support a healthier life and provide inhouse assistance can tremendously increase employee satisfaction. Here are four opportunities.

Chatbots

Chatbots are becoming an increasingly important part of the digital customer service strategy. If you already use internal messaging services in your company, you may start with analyzing the main areas your employees seek assistance. If you can support your employees…


The growth of the freelance workforce is three times faster than the traditional workforce! What can we learn for employer branding from the motivational drivers behind being a freelancer?

If freelancing continues to grow at its current rate, the majority of U.S. workers will be freelancing by 2027, according to projections in the Freelancing in America Survey. The growth of the freelance workforce is three times faster than the traditional workforce! What can we learn for employer branding from the motivational drivers behind being a freelancer?

  1. Working in a field you’re passionate about

Selecting the project you want to be…


Uludağ Ekonomi Zirvesi 2018’de konuşulan ana gündem maddelerini farklı başlıklar altında sizin için derledik. Üçüncü başlığımız “Kadın ve Gelecek”.


Uludağ Ekonomi Zirvesi 2018’de konuşulan ana gündem maddelerini farklı başlıklar altında sizin için derledik.İkinci başlığımız “Dijital Dönüşüm ve Gelecek”.

Canvas

New-gen consultancy services agency committed to Brand Canvas , Employer Canvas , Shopper Canvas, PR Canvas solutions. www.canvas.com.tr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store