Liệu chiều nay có tiếp tục xuất hiện người trúng số độc đắc Vietlott -

Theo công bố của Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), hôm nay 7/12 sẽ là kỳ quay thưởng số 60 loại hình xổ số Mega 6/45, trị giá giải Jackpot hiện đang là 49,3 tỷ đồng. Chiều tối nay (7/12), như thường lệ, Công ty xổ số điện toán Việt Nam sẽ […]

http://bit.ly/2gjd0QG

Like what you read? Give Cao Anh Thi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.