5 bước làm báo tường 20/11 cực đẹp và độc đáo

Mỗi năm, cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam, bên cạnh những bó hoa tươi thắm, bài thơ, lời chúc, các hoạt động văn nghệ thì báo tường là một hoạt động không thể thiếu để các học trò gửi gắm lòng hàm ân sâu sắc tới các thầy cô giáo của mình.

Làm báo tường là hoạt động không thể thiếu trong các ngày như 20/11 và 26/03

Chỉ với 5 bước làm báo tường 20–11 này, bạn sẽ có được một tờ báo tường ấn tượng, độc đáo được tạo nên từ những tờ bích báo đẹp và đầy ý nghĩa để gửi tặng thầy cô giáo nhân ngày 20–11 sắp tới.

Bước 1: Chuẩn bị đồ dùng làm báo tường

 • Một tờ giấy Rock khổ A0 (bạn có thể thay bằng các loại bìa cứng có hoa văn, màu sắc, đường vân,..).
 • Bút màu, bút chì, thước kẻ, kéo.

Bước 2: Tìm chủ đề, ý tưởng và đặt tên cho tờ báo tường 20–11

Mỗi tiêu đề thường can hệ đến ngày Nhà giáo Việt Nam và có một ý nghĩa riêng biểu lộ lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo. Tiêu đề báo tường cần ngắn gọn, hàm súc, truyền cảm tốt.

Một số tiêu đề báo tường thường được chọn lọc:

 • Bụi phấn
 • Nắng sân trường
 • Người lái đò
 • Ước mơ xanh
 • Tình thầy trò
 • Chuyến đò tình nghĩa
 • Cuội nguồn mai sau
 • Mực tím
 • Khoảng lặng
 • Nghĩa lặng
 • Nắng sân trường
 • Người lái đò
 • ước mong xanh
 • Tình thầy trò
 • Chuyến đò tình nghĩa
 • Cuội nguồn tương lai
 • Uống nước nhờ nguồn
 • Nắng sân trường
 • Một thời áo trắng
 • Cánh buồm kiến thức

Bước 3: Thiết kế báo tường

Việc phân bố cục, thiết kế báo tường rất quan yếu, ảnh hưởng rất nhiều tới mặt thẩm mỹ của tờ báo. Phần này nên được bàn luận kỹ để đưa ra quyết định hoặc nhờ tư vấn từ những người học thiết kế hoặc mỹ thuật thì càng tốt.

Phần đầu báo thường chiếm 1/4 hoặc 1/5 tờ báo để gây ấn tượng cho người xem. Tiêu đề, màu sắc, hình vẽ nên chọn màu sắc hợp để tạo mạch liên kết với nhau.

 • Mẫu bích báo đẹp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20–11

Bước 4: Viết lời giới thiệu, lời ngỏ

Đây là phần chẳng thể thiếu của mỗi tờ báo tường. Các bạn có thể dựa vào tiêu đề để viết nhưng cần bảo đảm văn phong lịch sự, có thể là những lời cảm ơn tình thật, những xúc cảm, nghĩ suy, kỷ niệm câu chuyện vui nhưng ý nghĩa của các bạn và thầy cô giáo.

Bước 5: Chọn nội dung cho báo tường

Bạn chọn những bài thơ, bài hát, câu chuyện, tranh ảnh hoặc chính suy nghĩ, tâm tình của các thành viên trong lớp về thầy cô, trường để dán lên hoặc viết trực tiếp lên báo tường.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade