KOREAN AIR TĂNG TẦN SUẤT BAY ĐẾN VIỆT NAM

Korean Air (KE), hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc sẽ tăng tần suất bay đến thành phố Hồ Chí Minh (SGN) từ sân bay quốc tế Incheon (ICN), thủ đô Seoul với chuyến bay thứ 3 mỗi ngày.

Tần suất bay với giá ve may bay khứ hồi mới được áp dụng từ 01–12–2015, chuyến thứ 3 trong ngày sẽ mang số hiệu KE685/686. Máy bay sẽ hạ cánh SGN lúc 22h35, đỗ lại tại sân bay và cất cánh trở về ICN lúc 8h30 sáng ngày kế tiếp.

Như vậy lịch bay của Korean Air đến SGN sẽ như sau:

KE681: ICN (08h10) — SGN (12h00) — Máy bay Boeing 737–800.
KE683: ICN (18h10) — SGN (21h45) — Máy bay Airbus A330–300.
KE685: ICN (19h00) — SGN (22h35) — Máy bay Airbus A330–300.

KE686: SGN (08h30) — ICN (15h20) — Máy bay Airbus A330–300.
KE682: SGN (13h05) — ICN (20h15) — Máy bay Boeing 737–800.
KE684: SGN (23h05) — ICN (05h55) — Máy bay Airbus A330–300.Ngoài ra từ ngày 25–10–2015, tuyến bay từ Incheon, Seoul đến sân bay Nội Bài (HAN), Hà Nội sẽ được mở rộng. Chuyến bay ban ngày KE479/480 (ICN-HAN-ICN) từ máy bay Boeing 737–900ER sẽ được nâng cấp lên Boeing 777–200(ER).

Lịch bay tổng hợp giá ve may bay di ca mau như sau:

KE479: ICN (08h10) — HAN (11h15) — Máy bay Boeing 777–200ER.
KE679: ICN (18h40) — HAN (21h40) — Máy bay Boeing 777–300.

KE480: HAN (12h35) — ICN (18h45) — Máy bay Boeing 777–200ER.
KE680: HAN (23h10) — ICN (05h05) — Máy bay Boeing 777–300.

Tất cả các chuyến đều cất cánh hàng ngày. Toàn bộ giờ bay đều được tính theo giờ địa phương.

Like what you read? Give 5Bibi Minuto a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.