Shank 1 & 2 — Game Offline Hành Động Hay Nhất 2010

Shank 1 & 2 là một game hành động 2D nằm trong dự án của Shank của Klei Entertainment. Đây là Game 2D có lối chơi và khá đơn giản nhưng cực kỳ chất, Game thủ khi hòa mình vào thế giới game sẽ được trải nghiệm những pha hành động đẫm máu qua hiệu ứng đồ họa mượt mà đậm chất 2D.

Hãy kéo xuống ngay phía dưới đây để cùng tìm hiểu xem, Game hành động Shank 2D có những gì nổi bật để có thể nhận được sự ủng hộ của đông đảo game thủ như vậy nhé!

Game PC Shank 1 — Game Hành Động 2010

Là thể loại game hành động chặt chém tuy máu me, nhưng đậm chất hoạt hình, khiến game thủ không những không cảm thấy ám ảnh mà còn hưng phấn khi chính mình tham gia vào từng cảnh quay đó.

Xem thêm: game ionline hd

Like what you read? Give 5Bibi Minuto a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.