#quotepisode 1 : Facebook video, Twitter en de digitale utopie

Elke week absorbeer ik een sh*tload aan artikels en filmpjes. Van social media tot robots tot company culture.

Tijd om ze op te schrijven en met jullie te delen. 
Hieronder drie quotes/tekstjes/statements/… die me deze week bijbleven:

As much as 85 percent of video views happen with the sound off, according to multiple publishers.

In een tijd van viral video is dit cijfer opmerkelijk. Filmpjes zijn het soort inhoud die de meeste aandacht trekken op élk soort media. Hoe ze geconsumeerd worden is een volledig ander verhaal.

Tip? Zorg dat filmpjes die meerwaarde bieden door een gesproken tekst (interview/speech/…) altijd ondertiteld worden.

Twitter Inc. is making a major shift in how it counts characters in Tweets, giving users more freedom to compose longer messages.

Twitter is een merk dat het de laatste maanden énorm zwaar te verduren krijgt. Niet enkel door beleggers (Twitter vind je terug op de beurs) wordt de trage innovator afgestraft, ook door experts in tech-land krijgt het kritiek.

Daarom lanceert Twitter met mondjesmaat nieuwe features die soms sterk afgekeken zijn bij het superpopulair broertje: Facebook… of het flirt een beetje met de restrictie die het zichzelf oplegde van de start.

Nog geen échte innovatie dus die meer gebruikers naar Twitter moeten leiden, maar het platform heeft enorm veel potentieel. Ik voel alvast iets broeien…

Alles is digitaal. Het is niet digitale marketing, het is marketing voor een gedigitaliseerde wereld. Een nieuwe wereld.

Een quote met twee kanten.

Het is voor mij als 23-jarige zeer gemakkelijk om te zeggen: “ja, alles is digitaal!”. Maar in de praktijk blijkt het nog zo vaak niét te zijn. Een grote groep mensen (50/60+) ziet amper of geen meerwaarde aan digitale manieren om in verbinding te staan met jouw bedrijf/merk.

Het blijft belangrijk om te weten wie jouw échte klanten zijn en je niet zomaar te smijten op de nieuwste trends in de digitale utopie.

Zijn de klanten een bende 20–30'ers of zijn ze dat binnen 5 jaar… dan moét je asap op de gas gaan staan qua digitale cultuur en structuur van het bedrijf. Zijn het vooral 40–60'ers, dan kan jouw enthousiasme om alles digitaal te gaan bekijken misschien wel voor een tegenovergesteld effect zorgen…

Al is de dag van vandaag het digitale negeren al zéker nefast.

Like what you read? Give Carl Dieryckx a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.