La NASA et busca per anar a Mart

Vols fer el teu somni realitat i ser dels primers humans d’arribar al planeta vermell? Vols anar a Mart? La NASA t’està cercant!

En llançar aquest missatge la NASA deixa en evidència que necessita gent per volar a l’espai exterior sense por del que pot passar allà fora. La vida d’un astronauta no ha de ser fàcil. Viure lluny del teu món, dels teus i amb gent totalment diferent a tu. T’imagines dutxar-te a l’espai amb una finestra que veus cada cop més lluny casa teva i no saps si tornaras?

La NASA busca la següent generació d’astronautes per a una missió que fa temps que ronda per Internet. Aquests candidats han d’enviar la petició ja mateix i la NASA començarà a seleccionar a partir del proper 14 de desembre fins al proper febrer.

[youtube id=”QjECZVitU00"]

Amb l’eslògan “We Want You” i el mateix administrador de la NASA, Charlie Bolden, la NASA vol ficar en marxa el projecte d’anar a Mart. Els que intentin accedir a aquest projecte han de tenir una llicenciatura o un títol superior, a més de comptar amb experiència en enginieria, biologia, física o matemàtiques.

Tocar Mart l’any 2030

574237main_pia14293-43-1

L’objectiu de la NASA és volar i tocar Mart cap al 2030 i vol anunciar qui són els seleccionats el proper 2017. És el nou repte de la NASA i de la humanitat.

Like what you read? Give carlesrgm a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.