Elx solidària

La ciutat d’Elx es solidaritza amb el poble català

Fotoreportatge
- La part de darrere de l’Ajuntament d’Elx omple de llaços grocs -
Elx s'omple de solidaritat amb els presos polítics catalans. Avui és 11 de setembre, dia de la diada de Catalunya i la ciutat il·licitana s'ha omplert de llaços grocs en diferents localitzacions de la ciutat.
- La barana d’una escala plena de llaços -
- La passarel·la cap a l’Ajuntament -
- El pont de la verge -
- Les estàtues situades enfront de la Basílica de Santa María, entre altres, es una de les localitzacions en les quals han aparegut llaços grocs -
Like what you read? Give Carlos Serrano Guillén a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.