Kortverhaal: brief uit de Groote Oorlog

Roesbrugge, 21 mei 1916

Liefste ouders

Liefste Clara, Julien, Omer, Willy, Paul, Maria en kleine Jacques

Eindelijk! Mijn droom is uitgekomen. Ik ben verpleegster aan het front. Ze hebben hier in Roesbrugge een veldhospitaal opgezet en ze kunnen wel wat helpende handen gebruiken.

Na een stoomcursus van veertien dagen mocht ik al aan de slag. Ik heb een foto bijgevoegd van mij met mijn uniform aan. Die heeft de hoofdzuster genomen op mijn eerste werkdag.

Ik ben zo blij! Eindelijk kan ik mij nuttig maken. Eindelijk kan ik mijn steentje bijdragen in de grote oorlog. De mannen zijn erg dankbaar. Ik dank de Heer dat ik dit mag doen. En ik heb aanleg voor het werk. De hoofdzuster zei dat het perfect normaal was dat ik mijn hoofd wegdraaide toen soldaat Langly zijn arm toonde. Of tenminste, wat er nog van over bleef. Ze zei ook dat ik wel aan zou wennen aan het aanhoudende gekreun, de doffe blik in hun ogen, het geschreeuw in de nacht als iemand een nachtmerrie heeft, de voeten zonder tenen, de mannen zonder benen, zonder geslachtsdelen, zonder neus, zonder oren.

Het gaat goed. Ik ben zo blij dat ik hier ben. Dat ik kan helpen. Het echte verpleegwerk mag ik nu natuurlijk nog niet doen, dat doen de meer ervaren zusters en mijnheer de dokter natuurlijk. Maar ze zijn ontzettend in hun sas met mij. Ze roepen voortdurend: ‘Paula, snel, haal een emmer water!’, ‘Veeg die kots op!’, ‘Dep de zweetdruppels van Johnny’s gezicht!’, ‘Houd Billy’s hand vast als de dokter zijn voet amputeert!’, ‘Lees die brief voor aan blinde Jozef, het is van zijn vrouw!’, ‘Haal een deken voor Cyriel, hij krijgt de bibbers!’,’Leg een laken op André, bedek hem maar helemaal.’

Het zal nu niet lang meer duren, zeggen ze. De oorlog is bijna voorbij. Ik geloof dat het schieten al wat minder is. Gisteren zijn er maar zes slachtoffers binnengebracht. Het gaat de goede kant uit.

Hoe gaat het met kleine Jacques? Kan hij al lopen? En Maria? Haalt ze nog steeds kattenkwaad uit? Doe de groeten aan Gerard van de buren. Ik denk dat ik met kerstmis wel naar huis zal mogen. Maak je dan hutsepot moeder?

Blijf vooral in Moorsele allemaal.

Vele groeten van een trotse verpleegster

Paula Van Het Elschenbos

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.