Den mest spennende mobilen på MWC er fra Alcatel
Gaute Holmin
11

Gamle merker gjenoppstår. Klar for Simonsen? ;)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Carsten Pihl’s story.