Image for post
Image for post

Thẻ tín dụng có tính năng hoàn tiền (cash back) đang là loại thẻ khá phổ biến và được nhiều ngân hàng phát hành. Mỗi ngân hàng thường đưa ra mức hoàn tiền cũng như chiết khấu khác nhau, có ngân hàng mức hoàn tiền ít nhưng phí thấp hoặc ngược lại…

Thẻ Hoàn tiền (Cashback) là một hình thức ưu đãi trong đó ngân hàng sẽ hoàn lại tiền trực tiếp vào tài khoản của bạn trong mỗi kỳ sao kê khi chúng ta hợp đủ các yếu tố chi tiêu mà họ đề ra. Nó được coi là kiểu ưu đãi thiết thực nhất bởi cái mà chúng ta nhận lại là tiền chứ không phải quà tặng hay điểm số gì đó. …

About

cashback.com.vn

#cashback là dịch vụ Hoàn tiền cho khách hàng khi mua sắm online tại Việt Nam