Interview af Casper Jensen

Et match imellem — Anders Schrøder

Hvert år modtager bureauer og virksomheder et stort antal praktikansøgninger, hvor kun få er heldige at være det rigtige match. Hemmeligheden bag et match har helt sikkert flere aspekter og vinkler. I denne artikelserie udforsker jeg, hvordan man bedst muligt kan se, om man er et match og potentielt kommer i betragtning fra bureauernes side. Hvad, man som studerende skal gøre for at komme i betragtning, er det, som vi forsøger at sætte ord på.

Image for post
Image for post
Kontor landskabet hos Frame.dk

I dette interview ser vi det fra motion design bureauet Frame.dks side af bordet, hvor vi snakker med Creative Director Anders Schrøder. Anders, der er partner og medstifter af Frame.dk. Han har siden 90’erne knoklet verden rundt i motion design industrien. Han har arbejdet tæt sammen med artister som G-munk, bureauer som Vitual studios, Man vs. …


An article by Casper Jensen

At the age of 30 I went back to design school. After 10 years in every corner within the design industry I found myself looking for a new challenge, a new way to tell a story. This was one year ago and every day just reminds me that I need to keep learning.

School taught me the basics but it never made it clear on what I wanted to do. One thing had always been clear to me though; to design things that people would somehow interact with was fun and exiting.

Image for post
Image for post
Room to room — Tagegu selfinitiated project — Watch here

Spending the first 1 1/2 year as a in web- and digital design as a junior designer toughened my skin in working directly with a board of decision makers. My first job shaped my design application skills. The CEO and staff tasked me to do designs that were similar to what they perceived as good design. I learned a lot from working under direction and telling when good and bad design decisions was being made by higher-ups. …


Interview af Casper Jensen

Et match imellem — Cecilia Mark

Hvert år modtager bureauer og virksomheder et stort antal praktikansøgninger, hvor kun få er heldige at være det rigtige match. Hemmeligheden bag et match har helt sikkert flere aspekter og vinkler. I denne artikelserie udforsker jeg, hvordan man bedst muligt kan se, om man er et match og potentielt komme i betragtning fra bureauernes side. Hvad man som studerende skal gøre for at komme i betragtning, er det, vi forsøger at sætte ord på.

I den første artikel tager vi udgangspunkt i en studerendes erfaringer fra DMJX, som i år er i praktik i det københavnske broderejet bureau Ferdio.

Image for post
Image for post

Cecilia Mark går på 5. semester på linjen Interaktivt Design. Hun har tidligere erfaring fra arbejde i bureauverdenen, og hun søgte ind på Interaktivt Design med henblik på at dygtiggøre sig inden for animation, grafisk design og storytelling. …

About

Casper Jensen

Motion designer, videographer and creative

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store