En outsiders evolution

Image by Nicholas Noyes

För några år sedan råkade jag på en tjänst som hette Hackpad. Premissen var ganska enkel; en tjänst som lät användare snabbt och enkelt att samarbete i textdokument. Tjänsten bar många likheter med Google Docs — kanske var det därför tjänsten aldrig tog fart? För det fanns många styrkor med den: den var gratis, den var enkel att komma igång med och på ytan var den väldigt avskalad och enkel men det var lätt att ta sig under ytan och hitta substans och ett djup som förbättrade skrivandet för alla inblandade.

Så lyssnade jag på en podcast där skaparen av Hackpad pratade om hur han 2014 lagt ner (!) Hackpad när han blev anställd/köpt av Dropbox. I Dropbox fick han istället chansen att utveckla det nya Paper. En ny tjänst som även den har flera likheter med både Google Docs/Drive men också med Office 365. Samtidigt har Paper lyckats behålla lite av det som jag tycker gjorde Hackpad så bra! Så bra att jag, i nästan sedvanlig ordning, blir sugen på att använda tjänsten — på riktigt!

Första gången du skapar ett dokument möts du av en introduktion till hur menyer fungerar. Allt måste inte användas men det är bra att du får veta hur du kan ta reda på hur du gör; den dagen du vill göra mer.
  • Enkelt att komma igång med: om du har ett Dropbox-konto så har du ett konto till Dropbox Paper.
  • Delning är en del av kärnan i användarupplevelsen. Om du hade ett privat konto kan du i registreringen för Paper lägga till ett jobbkonto där folk som är en del av samma organisation automagiskt blir sammanlänkade.
  • Du hanterar filer på samma sätt som på datorn eller på Drive/OneDrive men mer avskalat. Du ser enkelt vad du har framför dig men översköljs inte av olika alternativ utan när du interagerar med dokument och filer så växer valmöjligheter och tillval fram.
  • Paper erbjuder olika mallar där du dels introduceras till styrkorna i tjänsten. Du vägleds genom de olika teman genom både interaktiva guider men också i hur mallarna är upplagda. Skriver du [] skapas en att-göra-lista som går att bocka i, skriver du +Dokumentnamn så länkar du enkelt till ett befintligt eller nytt dokument, ett @ kopplar på en person för uppgiften eller liknande.
Två exempel på de mallar som du skapar med ett klick. När eller om du behöver dem.

Det finns en inneboende vilja att skapa i Paper. Det finns en inneboende tro på att delandet inte bara lägger grunden för kollaboration utan att arbetet de facto är delandet. Det finns en tro på att tillsammans med enkla kommandon kan verktygsfält, länkningar och kraftfull minimalism bereda plats åt skrivandet och inte åt tjänsten.