Ένας αθλητής στο musical
Catherine Panteli
112

Καλησπέρα κύριε Μπακουνάκη,

Όπως θα δείτε προσπάθησα να αλλάξω λίγο το ύφος του κειμένου και να γίνει πιο ανάλαφρο. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται μικρό και θέλετε να προσθέσω και άλλα πράγματα στην ιστορία μου. Περιμένω τα σχόλια σας για βελτίωση.

Με εκτίμηση,

Κατερίνα

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.

Responses
The author has chosen not to show responses on this story. You can still respond by clicking the response bubble.