Hədəf qoy, inan və irəlilə.

-Böyüyəndə nə olmaq istəyirsən?

-Həkim.

Yəqin bu kiçik dialoq çoxunuza tanış gəlir. Bir çoxumuz bu qısa dialoqu vaxtı ilə yaşamışıq, yaxşı bəs özümüzə bu sualları verimişikmi?

  • Xəyalim olduğu peşə və ya sənətə yiyələnə bildimmi?
  • Ümümiyyətlə gələcəylə bağlı xəyallar əldə edilməlidir ya , yox?

Məncə xeyir, bu o qədərdə zəruri deyil.

Adamdan soruşarlar axi ‘’əəə bə niyəə?’’


Aristotle Onassisin oğlu intihar etdi , Henry Fordunda oğlu eyniylə təqribən eyni yaşlarında intihar etdi. Bunlar “Fiat” şirkətlər qrupunun. sahiblərinin oğlu idi.

Bilirsiz niyə?

Çünki bizim kimi gənc yaşlarına çatdıqda ikiside bir şeyi gördü, xəyal edibdə əldə edə bilmədikləri heç bir şey yox idi. Artıq bir xəyalları yox idi. Atasi öncədən hər şeyi hazir qoyub önünə.

Gələcəy xəyalı elə bir mücərrəd varlıqdır ki, heç onlara çatmağa. ehtiyyac yoxdu.

Qoy irəlidə hemişə bir ümid kimi qalsin.

Gələcəy xəyalınıza çatmasaz belə, ona doğru addımlıyarkən əldə edəcəyiniz çox şey olacağ.

Çox bəyəndiyim fransiz bir atalar sozu var, tam yerinə düşər.

“Ulduzlara toxuna bilməzsiz amma qaranliğ gecələrdə onlar sizə yol göstərir”

Hərkəsin bir qaranliğ gecəsi olduğu kimi bir ulduzuda var. Bax əgər belə bir “xəyalıvız”, “arzuvuz”, “ulduzuvuz” varsa, o sizə hər zaman bir ümid mənbəyidir.

Şəkilin qaynaği https://www.ogrenmen.com/

Xəyallar uzaqlarda duran ve heç bir kriteriyasi olmayan bir şeydir.

Tək kriteriyasi var oda özüvüzün inanmağıdır.

Müəllim sinifdə uşaqlardan soruşur, böyüyəndə nə olmaq istəyirsiz?

Uşaqlardan biri əl qaldırır və mən baş nazir olmaq istəyirəm, bütün uşaqlar gülməyə başlayır. Uşağın adı Mesut Yılmaz. 1991-ci ildə Türkiyənin baş naziri seçilir.

İnam elə bir şeydir ki, başqalari tərəfindən məsğərə mövzusu ola bilərsiz amma siz inanirsinizsa bu iş tamamdir, çünki inanc görünməyənə inanmağdır, görünməyənə inanirsınızsa deməli başqalarının görə bilmədiklərini görürsünüz.

Hələdə bir gələcək xəyalınız varsa, nə mutlu sizə.

Cavid Mircavadov

https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Mesut_Yılmaz

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.