Netflix’de Bir Film veya Dizi Hangi Ülke Yayınlarında Mevcut Nasıl Öğreniriz?

akın zamanda Netflix yayın yaptığı ülke sayısını artırıp bu ülkeler arasına Türkiye‘yi de dahil etmiştir. Ancak Netflix’in bir ülkede yayın yapıyor olması portföyündeki tüm filmleri veya dizileri her ülkede gösterdiği anlamına gelmiyor. Bunun nedeni kültürel farklılar olabildiği gibi, bazı film veya dizilerin bölgesel yayın haklarına sahip olması da etkendir. Şu anda Türkiye’de verilen film veya dizilerin sınırlı olmasının bir nedeni de budur. Öte yandan sadece ülkemiz için değil, İngiltere’de yayınlanan bir film Amerika veya Kanada’da gösterilmeyebiliyor. Veya belli bir süre sonra rayına giriyor.

Peki bu durumda aradığımız bir film veya dizinin hangi ülkede yayınlandığını bulmak isterseniz napacaksınız? Bu konuda Flixedsitesi ( http://flixed.io ) yardıma yetişmektedir.

Detay için tıklayınız.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.