WordPress Blog Performansınızı Artıracak Öneriler

Kullandığı şablonlarla bir çok kişinin kolayca web sitesi sahibi olmasını sağlayan WordPress için performans artırıcı özelliklerden bahsedeceğiz.

Tavsiye 1- Görsel ve scriptlerin tekrar yüklenmesini engelleme

Bu yöntemle WordPress sitemizde kullandığımız imaj dosyaları, javascript dosyalarının site ziyaretçileri tarafından her defasında tekrar yüklenmesinin önüne geçeceksiniz. Ziyaretçinin siteyi ilk görüntülemesinden sonra belirli bir süre boyunca tekrar aynı şeyleri yüklemeden hızlıca site görüntülemesi sağlanacaktır.

Öneriler için tıklayınız.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.