Takk for god artikkel, Fredrik: Du setter søkelyset på noe også vi som utdanner designere har…
Ole E. Wattne
42

Fredrik Matheson Det er mesteren på NTNU Gjøvik (tidligere HiG) eg har tatt på deltid. Går fint å kombinere med å bo i Oslo også. Ole E. Wattne og skolen ellers har vært flinke til å tilpasse seg innspill fra oss som har vært fjernstudenter, slik at det har blitt minst mulig pendling og enkelt å kombinere med et aktivt arbeidsliv.