Exploratie

Iteratieslagen

Na het onderzoek dat ik afgelopen periode heb uitgevoerd, ben ik bezig geweest met het experimenteren van verschillende interactieve media-uitingen om tot verschillende inzichten en prototypes te komen.

Het concept waar ik me op ga richten is om het aantal ongelukken op de Nürburgring Nordschleife terug te dringen. Jaarlijks gebeuren er nog teveel ongelukken die voorkomen kunnen worden. Ik hoop door middel van het concept Drive Safe // Drive Pro dit te bewerkstelligen. Meer inhoudelijke informatie is te vinden in mijn vorige post.


Om het concept op de juiste wijze te communiceren naar alle auto-, ringfanaten en geintereseerde ben ik allereerst begonnen met het schetsen van verschillende uitingen, zoals een app, website, Virtual Reality & Augmented Reality UI om deze vervolgens bij de doelgroep te kunnen testen.

Mobile Application i.c.m Virtual Reality

Wireframing an Mobile Application to view Virtual Reality
App Mockup Presenation — RSR Nürburg x Nürburgring app for VR experience
Google Cardboard App — Start Experience

Animatie:

RSR VR Experience — Animated gif

A-Frame

Ik heb kennis gemaakt met een Virtual Reality framework dat zowel op de computer als via je smartphone te bewonderen is. Het framework biedt een mogelijkheid om interactieve scenes te maken door middel van HTML5 Canvas en Three.js. Echter zijn de mogelijkheden van dit framework beperkt en soms nogal buggy. Het is een goed experiment om te testen, echter zal ik geen gebruik maken van dit middel bij de verdere ontwikkeling van een proof-of-concept.

Live demo: http://www.design-style.nl/A-Frame

Google VR SDK

Naast het A-Frame experiment, ben ik gaan experimenteren met de Google VR SDK (Software Development Kit). Dit is een framework van Google, waarmee je Virtual Reality door middel van een Google Cardboard kan beleven. Ik heb de SDK gebruikt binnen een iOS applicatie.

Github code: https://github.com/Caspert/RSR-VR

Virtual Reality UI Dashboard

Ook ben ik gaan experimenteren met een interface specifiek voor Virtual Reality brillen. Echter is het nadeel, dat niet iedereen de beschikking heeft over een geavanceerd VR-headset zoals een Oculus Rift, waarbij je een soort Dashboard hebt.

Wireframes — Virtual Reality User Interface
Virtual Reality Dashboard
Virtual Reality interacties — Keuzes

De keuze naar aanleiding van de feedback is gevallen op een mobiele applicatie, gezien de doelgroep hier de meeste voorkeur naar heeft. Daarnaast is de techniek zodanig ontwikkeld dat Virtual Reality heel goed tot z’n recht komt met behulp van een smartphone.

De andere onderzochte technieken, zijn helaas nog niet dusdanig ontwikkeld, om te gebruiken voor product-doeleinden. A-Frame is meer geschikt als klein experiment, maar niet voor de ontwikkeling van een proof-of-concept. Daarnaast is de VR interface alleen mogelijk met duurdere VR-headsets én niet met bijvoorbeeld een Google Cardboard VR die beschikbaar is voor consumenten.


Vervolgstappen

Aangezien het einde van periode 11 in zicht komt, is het al goed om vooruit te kijken naar wat de volgende stappen zullen zijn in het proces om het concept Drive Safe — Drive Pro tot een goed einde te laten komen. In de aankomende periode zal ik de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Feedback op Prototypes
  • Prototypes testen
  • Flow van het product uitwerken
  • Functioneel Ontwerp opstellen
  • User Interface en Experience Design
  • Verschillende wireframes en mockups
  • Usability-tests
  • Het ontwikkelen van het product tot een proof-of-concept
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.