Feedback prototypes

Om te zorgen dat hetgeen wat ik met het concept wil bereiken ook daadwerkelijk in de smaak valt bij bezoekers van de Nürburgring, heb ik aan een aantal vrienden, kennissen en contacten die geïnteresseerd zijn in automotive, gevraagd wat ze van het onderstaande concept en uitwerking vinden.

Ik kreeg de volgende reacties op bovenstaande uitwerking terug:

Goed idee, vindt ook dat mensen die de baan op gaan het verloop van bochten moeten kennen voordat ze er daadwerkelijk erop gaan rijden, dus dan is dit wel een goed idee! — Dennis
Zeker mee eens! De basis moet goed zijn. Nadeel is echter wel dat je enkel baan kennis op kan doen en weinig mee krijgt van de krachten die vrijkomen in bijvoorbeeld de bochten en bij hoogteverschillen. — Maarten
Mooiste zou zijn als je een crash via die bril kunt laten zien .. waar het vaak mis gaat — Tim

Uit de discussie met de Ringgroep heb ik de volgende feedback/ verbeterpunten ontvangen:

Ja een complete simulatie qua hobbels en G-krachten kunnen niet tot nauwelijks gerealiseerd worden, omdat dat per bestuurder/auto verschillend is, maar je zou wel d.m.v tekens tijdens de simulatie duidelijk kunnen maken waar de probleempunten/moeilijkheden zitten via een soort spel. — Dennis
Misschien dat je ook kunt inbouwen dat je de app ook in het echt op het circuit kunt gebruiken met realtime waarschuwingen waar moeilijkheden zitten en waar gele vlaggen gezwaaid worden dat de bestuurder op (blinde) punten eerst het op z’n telefoon een geel knipperend scherm krijgt, ruim voordat hij/zij bij het ‘ongeluk’ aankomt. — Dennis

Wireframes op basis van de feedback

Uit de feedback heb ik weer wat kleine ideeën uitgewerkt. Zoals Dennis al aangaf, is het wellicht ook interessant om tijdens het rijden binnen een hele simpele interface waarschuwingen en eventueel nog wat extra informatie weer te geven. Het belangrijke hierbij is dat het niet mag afleiden van het rijden, dus dit moet nog verder uitgewerkt en getest worden.

Wireframes op basis van de gekregen feedback

Wanneer men de Applicatie opstart, heeft de gebruiker de keuze tussen “Driving” en “VR Experience”. Bij het kieze van Driving, zal het middelste scherm getoond worden. Men ziet waarschuwingen, zijn snelheid en een kaart van de Ring met de huidige locatie erop. Wanneer je kiest voor VR Experience, zal het meest rechtse scherm getoond worden. De gebruiker kan op een video klikken om de Virtual Reality Experience te starten.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.