This story is unavailable.

Dag Pieter, met de term consument verwijs je neem ik aan naar de Mediaprofielen van Mariëlle van Rijn? Voor de mensen die meelezen op deze blog: Mariëlle heeft een webtool ontwikkeld die de mediavaardigheden en online interacties van personen in kaart brengt. De tool bevindt zich momenteel nog in een testfase. Studenten van de cursus Mediawijsheid hebben de allereerste versie mee getest. Het profiel van consument, waar Pieter naar verwijst, heeft de volgende omschrijving:

Een consument is een passieve gebruiker van de media; hij/zij leest berichten en bekijkt video’s en websites. Consumenten communiceren online vooral via e-mail of via instant messaging (bv. WhatsApp), maar ze maken het liefst contact met mensen door persoonlijke gesprekken. Een consument is soms lid van informele social media platforms, waar hij berichten leest en een enkele keer post. Hij gebruikt de sociale media voornamelijk voor privézaken, bijvoorbeeld om contacten te onderhouden met bekenden. Voor het lezen en verwerken van informatie heeft de consument een duidelijk voorkeur voor de papieren versie.

In jouw mediaprofiel liggen de antwoorden op jouw vragen, die in eerste instantie uitdagend lijken, in feite besloten. Het is een soort cirkelredenatie, die me een beetje doet denken aan de reclameslogan “Wij van WC-eend adviseren WC-eend.”

Waarom kom jij, en je bent beslist niet de enige binnen de cursus Mediawijsheid, uit bij het profiel van consument? Zeker voor een student Communicatie- en Informatiewetenschappen vind ik dat best bijzonder. Begrijp me goed, het ene mediaprofiel is niet beter of slechter dan het ander. Ik ben gewoon benieuwd naar de achtergronden van jouw mediagebruik. Kun je nader duiden en onderbouwen met behulp van “onze” boeken waarom jij relatief weinig doet met alle media die tot je beschikking staan?

Ik begrijp via jouw Facebookpagina overigens — of betekent de club van 27 iets anders dan 27-jarigen? — dat je tot de zogenoemde generatie Z behoort. Van Belkom (2014) schrijft daarover onder meer:

De Z-generatie is 24 uur per dag online en verbonden. <…> Doordat er voor de Z-generatie zo veel prikkels zijn, is het voor reclamemakers moeilijk om deze groep te bereiken. Mond-tot-mondreclame wordt steeds belangrijker.

Jij bent als mediaconsument niet 24 uur per dag online (en dus geen typische vertegenwoordiger van de Z-generatie) en toch lijkt de constatering dat je op een andere manier bereikt wil worden, wel te kloppen. Zijn consumenten soms sneller overprikkeld of kun jij andere redenen bedenken waarom je denkt dat een persoonlijke aanpak wat jou betreft beter zal uitpakken?

Literatuur

Van Belkom, R. (2014). Het merk voorbij, handboek voor identiteit en imago. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Like what you read? Give Cecile Janssen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.