Første møtet

I dag var første dagen hele prosjektteamet møttes, der vi fra Oslo reiste med tog halv 12 på søndag og ankom Bergen 07:00 og sjekket inn på hotellet kl 8. Derretter forbedte gruppen vår seg på å møte resten av gjengen ved å gå gjennom de forskjellige oppgavene vi hadde fått i lekse til denne dagen.

Her jobber vi med kompetansetrekanten

Vi jobbet med kompetanse trekanten og diskuterte oss i mellom hvilke punkter vi mente var viktigst i et teamarbeid. Vi gikk også gjennom de forskjellige punktene som skulle gjøres klar til forelesningen senere på dagen. Eksamensgruppen vår opprettet også denne bloggen denne dagen ved å lage en felles bruker med passord så alle har tilgang.

Litt senere på dagen møttes alle på Zupperia og spiste en felles middag, der vi ble kjent med alle jounalistene fra Bergen, samt noen av læreren fra deres avdeling. Etter middagen fikk vi en liten omvisning av journaliststudentene og endte turen på CK avdeling Bergen.

Her ankommer vi CK avdeling Bergen

Live stream av forelesning startet 15:00 der vi gjorde diverse øvelser, blandt annet å diskutere hvordan vi mener en stereotypisk grafisk designer, interiørarkitekt og journalist ser ut og fant ut at vi har mange felles egenskaper, men med forskjellige spesialiteter som vi skal lære å ta nytte av i dette gruppearbeidet.

Her jobber prosjektgruppen sammen.

Etter endt forelesning satt vi oss sammen i prosjektteam for å komme til enighet om hva vi mente var viktig for gruppen vår å fokusere på under dette prosjektet og hvordan vi skal organisere oss iht. avstandskommunikasjon. Vi kom frem til å bruke blandt annet Gotomeating.com.

Vi ble også nesten ferdig med arbeidsavtelen denne dagen. Det eneste vi manglet var å få på plass hvor ofte vi skal bruke videochatt, men kom frem til det første videomøtet som skal være til søndag kl 15:00.

Vi har også laget en oversikt over hvilke roller hvert av medlemmene i gruppen skal ha. Dette er ikke roller som er konstante, men dette er roller som hvert av medlemmene skal ta litt ekstra hensyn til.

Her har vi skrevet ned alle gruppemedlemmenes kommpetanse.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.