Zijn overbodige kosten voor begeleidingsgesprek van de apotheek ten aanzien van een nieuw geneesmiddel te vermijden?


Begeleiding van de apotheek bij gebruik van een nieuw geneesmiddel

Krijgt u het geneesmiddel voor de eerste keer of is het vorige gebruik langer dan een jaar geleden? Dan geeft uw apotheker u extra voorlichting over het medicijn. Dit noemen ze het ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’ ofwel ‘eerste uitgifte- of terhandstellingsgesprek’. De apotheker of apothekersassistente legt uit hoe u het medicijn moet gebruiken en geeft u een uitgebreide uitleg over de werking en mogelijke bijwerkingen. Vanaf 1 januari 2014 zijn apothekers volgens de wet verplicht deze uitleg aan de patiënt, ook wel ‘eerste terhandstelling’ genoemd, apart in rekening te brengen. Deze kosten staan daarom sinds januari 2014 apart vermeld op uw nota of declaratie.

De Consumentenbond geeft hier uitgebreidere uitleg over. Bekijk ook het onderstaande filmpje.

Zijn deze kosten altijd terecht?

Vanaf 1 januari 2014 is het eerste terhandstellingsgesprek geen deelprestatie meer van de terhandstelling, maar wordt het gezien als een aparte prestatie. Deze kosten zijn daarom alleen nog terecht als het begeleidingsgesprek ook echt plaats heeft gevonden.

Patiëntenfederatie NPCF vindt het belangrijk dat de apotheker bij een eerste uitgifte van een medicijn aan een patiënt uitleg geeft over mogelijke bijwerkingen en de samenhang met andere medicijnen bespreekt. Ook de verwachtingen van de patiënt moeten aan de orde komen. Zo levert de apotheker een belangrijke bijdrage aan de zorg en begeleiding van patiënten. Volgens de NPCF wordt het, nu apothekers de toelichting op medicijnen apart moeten declareren, ook voor patiënten duidelijker dat dit gesprek plaats moet vinden. Uit een steekproef van de Consumentenbond bleek echter dat slechts 1 van de 39 geteste apotheken zich hield aan de regels ten aanzien van het eerste uitgiftegesprek. De NPCF vindt het volstrekt logisch dat als dit gesprek niet plaatsvindt, de apotheker daar ook niet voor wordt vergoed. Als een begeleidingsgesprek dat niet gevoerd is toch in rekening wordt gebracht, dan kan dit gemeld worden bij de Zorglijn van de patiëntenfederatie NPCF.

Zijn deze kosten altijd nodig?

Als de arts die het nieuwe geneesmiddel heeft voorgeschreven er al goede uitleg over heeft gegeven, dan is herhaling daarvan bij de apotheek in feite overbodig en onnodig. Als de patient dat bij de apotheek zou mogen aangeven, dan zouden de extra kosten voor het verstrekken van uitleg door de apotheek dus bespaard kunnen worden. Aangezien deze kosten ten laste van de eigen bijdrage van patienten komen, is zo’n besparing bij veel patienten van harte welkom. Bovendien wil de overheid toch ook dat de kosten van de gezondheidszorg dalen?

Kunnen deze onnodige kosten vermeden worden?

Helaas blijkt de patient een ‘eerste uitgiftegesprek’ niet te mogen weigeren. De apotheker wordt door de overheid verplicht dit gesprek met de patient te voeren of dit nu nodig is of niet. Dit is op basis van de Nederlandse Apotheek Norm die ervoor moet zorgen dat geneesmiddelen veilig worden gebruikt. Weigert de patient het gesprek, dan kan de apotheker besluiten het betreffende geneesmiddel niet mee te geven. Uit ‘veiligheidsoverwegingen’ wordt de patient dus blootgesteld aan het gevaar van het niet kunnen gebruiken van medisch noodzakelijk geachte geneesmiddelen.

Waar kan geprotesteerd worden tegen deze onnodige zorgkosten?

Als je uiting wil geven aan je frustratie over deze onnodige zorgkosten onderteken dan de petitie ‘Niet betalen voor een uitleg over je medicijnen bij de apotheek.

http://petities.nl/petitie/niet-betalen-voor-een-uitleg-over-je-medicijnen-bij-de-apotheek

Je kan natuurlijk ook waar voor je geld eisen en in de apotheek expliciet vragen of de apotheker zelf de uitleg komt geven en hem dan natuurlijk zoveel mogelijk vragen stellen. Maak van het onnodige dan maar een deugd.

Vindt u dat dit verhaal door meer mensen gelezen moet worden?
Klik dan op de RECOMMEND button.

Lees ook hoe er over het medicatiegesprek wordt geschreven in @medischcontact