Bilmeyenler için tekrar hatırlatma fayda var. #101 kodlu yazılarım, araştırdığım konular hakkında kendime çıkarttığım notları Medium’da paylaştığım bir yazı serisi. İlk #101 kod adlı yazım şimdiki adıyla Google Ads hakkındaydı. Tıpkı önceki yazıda olduğu gibi eğer bu yazıya eklemek istedikleriniz varsa yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz.

İlk olarak Churn nedir onunla…

Tüketim tüketim tüketim. Dünya üzerinde üretimden çok tüketim yaptığımız bir gerçek ve tüketimin başında da enerji kaynakları geliyor. E peki internet için durum ne? İnternet üzerinde durum biraz daha farklı. Bir çok insan belki gerçek hayatta hiç yapmadığı üretimi internet üzerinde yapıyor. …

Bu yazıyı yazma sebebim kendi AdWords bilgilerimi tazelemek ve bilmediğim özellikleri öğrenmekti. İlerleyen zamanlarda da #101 kodlu yazılarım genelde kendime çıkarttığım notları sizlerle düzenleyerek paylaştığım yazılar olacak. Bu yazıyı paylaşın ve birlikte öğrenelim. 😊

Bu yazı eğer ilginizi çektiyse daha önce AdWords üzerinden reklam verdiğinizi ya da vermeye çalıştığınızı düşünüyorum…

İlk olarak Google Project Shield’ın ne olduğu ile başlayalım. Google Ideas tarafından ilk olarak ortaya çıkan bu proje bağımsız internet haber sitelerini, sivil toplum kuruluşlarının sayfalarını ve seçim sonuçlarını paylaşan web sayfaları gibi kritik olan mecraları DDoS ataklarından korumayı amaçlıyor. Peki bunu nasıl yapıyor?

TrendMicro araştırmalarına göre internetin karanlık tarafından…

Ömercan Çelikler

@ikascom

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store