tebrikler Celil Bozkurt süper bir yazı olmuş.
Melih Can Maviş
1

Teşekkür ederim abi ☺

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Celil Bozkurt’s story.