Mobil Uygulamamı Nasıl Tanıtırım?
Kral Baykuş
141

Yazıya tamamen katılmakla birlikte 5. maddeye biraz ekleme yapmak istiyorum.
Geliştirdiğimiz bir uygulamaya “bunu herkes kullanacak” gözüyle bakmak doğru değil. Her uygulamanın kendine özel bir hedef kitlesi vardır.

Bu pazarda başarılı olmak; uygulamanızı bir kaç aylığına çok fazla insanın kullanması değil kullanan azınlığın sürekli olarak kullanıp etrafına önermesidir. Önemli olan; uygulamayı doğru hedef kitleye sunup o hedef kitlede yer alan kullanıcıların hayatlarında bir yer edebilmektir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.