Vi kan ikke bli ferdig nå!

Svar til Henrik Thunes: Hvordan IS lykkes?

Henrik Thune er en klok mann og vet hva han snakker om. Jeg er enig med ham i at vi må bekjempe IS. Men i artikkelen: «Hvordan IS lykkes?» er jeg litt skeptisk til forslaget hans. For jeg mener at IS lykkes hvis vi slutter å diskutere årsaken til ekstremisme i islam. IS lykkes hvis vi begrenser vår ytringsfrihet og slutter å opplyse om hva IS lever etter. IS er en del av islam. En skole i islam. En tolkning av islam. Men dette er ikke hele islam. Det fins muslimer som tar avstand fra IS, men likevel står de for verdier som kan støtte IS direkte eller indirekte.

Jeg mener at vi alle som både religiøse og ikke religiøse bor i et sekulært, åpent samfunn med både ytringsfrihet og religionsfrihet. Vi kan ikke hindre religiøse muslimer å praktisere sin religion, men vi kan kritisere den del av troen som kolliderer med menneskerettigheter, vi kan advare mot sider ved islam som kolliderer med demokratiet. Det er ingen vits å kritisere enhver muslim, men vi kan minne våre egne på at islam også kan tolkes på en skadelig måte, og at det finnes Koran-vers og hadithter som IS benytter til å rettferdiggjøre sine brutale handlinger. Vi må opplyse dagens og neste generasjons muslimer om at inhumane tolkninger og levesett ala 1400-tallet ikke er veien å gå i vår tid. Religion må være den form for tilbedelse som både kan og vil integrere seg i dagens moderne samfunn med demokrati, likestilling og ytringsfrihet — for alle!

IS er ikke den første terrororganisasjonen hyller og inviterer til global jihad da de er overbevist om at de følger ”den sanne og endelige åpenbaringen”. IS kommer ikke til å bli den siste islamistiske terrororganisasjonen så lenge vi ikke klarer å gjøre noe med kjernen til problemet. Jeg mener derfor at alle bør bidra til reformasjon av dagens islam, og dette kan kun utføres ved å ha en åpen og ærlig opplysningsdebatt, og i tillegg tørre å snakke åpent om bekymringer og frustrasjoner som man kan se og føle både i Norge og resten av verden.

Som vi har sett hjelper det lite å kun fordømme terrorhandlinger, derfor må vi nå tørre å snakke om elefanten i rommet. Denne elefanten har for øvrig en unik egenskap til å legge lokk på kritikk og forskning når det gjelder islamisme — derfor må vi nå sende elefanten på elefantskole for å lære om fri-tenkning (tenke selv), motta kritikk og satire, opplysning om de negative sidene ved islamisme og være åpen for forskning om islam.

Jeg har liten tro på at det vil gi bedre resultater ved å begrense ytringsfriheten, og å kneble de som tør å tenke kritisk om islam og dens ideologi. Majoriteten av muslimske land mangler disse rettighetene, og nettopp derfor kan vi lese om alle de som ofrer seg for ytringsfriheten — de ønsker ikke å leve under patriarkalske levekår og manglende ytringsfrihet og likestilling.

Thune sier IS kan komme til å lykkes i Europa. Jeg mener at IS allerede har lyktes da de allerede får nye ”soldater” på grunn av felles identitet og ideologi med islamisme. Dette er for øvrig ikke noe nytt, vi så det samme skje da Al-Qaida og Taliban var på sitt største.

Vi må forstå at det ikke bare er vesten sin skyld at ungdommer reiser ut i jihad (hellig krig). Jeg mener at en belønning i paradiset hvor man får spise, drikke og kopulere i all evighet frister en potensiell islamist til jihad mer enn at vi diskuterer og kritiserer negative sider ved islam på Facebook her i Norge.

Thune avslutter sin kronikk med ” prøv og bli ferdig nå”, jeg mener at så lenge mennesker dreper, undertrykker og dør for en ideologi, da ”vi kan ikke bli ferdig nå”.

Opplysningsarbeidet og kampen mot ekstremisme må økes, og det må foregå på alle arenaer slik at alle får budskapet med seg.

Kampen mot ekstremisme trenger alle bidrag.

Cemal Knudsen Yucel

Leder av Ex-Muslims of Norway