React Bootstrap Kullanırken Silinen Node Modülleri

Oluşturduğum projemde React Bootstrap kullanmaya karar vermiştim. Kendi sitesindeki gibi indirip projeye dahil ettiğimde bazı modüllerin silindiğini farkettim. Sanırım bu durumun sebebi yükleme sırasında 1000'den fazla package silinmesiydi. Neyse.

Projeyi çalıştırmak için npm start yazdım dizine geldikten sonra. Aldığım hata;

Çözüm:

Dizindeyken şu iki kodu yazdığınızda gerekli modülleri yeniden yüklemiş oluyorsunuz:

rm -rf node_modules
npm i
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.