This story is unavailable.

Hep oluyor. Genelde diyetisyendeki daha profesyonel tartı giyisilerle tartılmama rağmen 0,8kg civarında az çıkarıyor ben de tabii ki ona güveniyorum :)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Cenk Kıran’s story.