Mobil uygulama mı yoksa Mobil site mi?

İnternet ekosistemi masaüstü ve mobil olarak ikiye ayrılırken, mobilin öncelikli olduğu artık tartışılmaz bir gerçek. Peki ya mobilde öncelik kimin?

Mobil uygulama mı tercih edilmeli yoksa mobil site mi?

Baştan ifade etmek gerekirse; mobil uygulama konusunda markalara olan dayatmalar karşısında bir farkındalık yaratmak amacı olan bu yazıda bu sorunun kesin bir yanıtı yok.

Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok kullanılan / ziyaret edilen ilk 50 platformu inceleyen araştırma, ilginç sonuçları ortaya çıkardı.

Morgan Stanley’nin araştırmasına göre sadece 50 platformun 12'sinin uygulama üzerinden gelen trafiği mobil sitesinden daha fazla.

Uygulamaların birçoğunun vasatın üzerine çıkmayışı, indirilmesinin bir ön koşul olması ve sık kullanılmayacak uygulamaların indirilmemesinin tercih edilmesi ilk akla gelen nedenler.

Bunun yanında kendi kullanım alışkanlıklarımıza gözattığımızdaysa özellikle konu e-ticaretse telefon ya da tabletimizde bir ya da iki uygulama yüklü.

Satın alma öncesindeki fiyat araştırmasındaysa en ucuzunu bulmak adına çok fazla sayıda internet sitesi kontrol etmemiz gerektiği gerçeği unutulmamalı.

Başta da ifade ettiğim gibi bu sorunun kesin bir yanıtı yok. Üzerinde fazla düşünmeden, geliştirme maliyeti yüksek ve uzmanlık isteyen mobil uygulamalara yönelmeden önce kullanıcıların kullanım alışkanlıkları ve davranışları dikkate alınarak, tarayıcı ve uygulama arasında bir öncelik belirlenmeli.

Şu unutulmamalı ki tarayıcılar genele hitap ederken, uygulamalar daha çok sadık ve sık kullanan kullanıcılara hitap ediyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.