Projenin Yapı Taşı İletişim

İletişim sosyal açıdan olmazsa olmak bir nitelik taşımaktadır ve yönetimle sağlam bir ittifak oluşturmanın temelini etkili bir iletişim oluşturmaktadır.

İleride Proje İletişim Yönetim Planı’nda detaylı bir şekilde bahsediyor olacağım ancak temel olarak bilinmesi gereken kaynakların yersiz bir şekilde kullanılması olarak değerlendirileceği için paydaşlara gereksiz ve istenmeyen bilgileri paylaşıyor olmaktan kaçınmalısınız.

Proje İletişim Yönetim Planı temel olarak; kimin hangi bilgiye, ne zaman ve hangi sıklıkta ihtiyacı olduğunu tanımlamaktadır. Proje yöneticisi olarak göreviniz projedeki genel gidişat konusunda bilgilendirme yapmanızdır. Bu sizin sadece iyi haberler vermeniz anlamına gelmemeli, proje ile ilgili olumsuz haberleri de olumlu haberler sıklığında paylaşıyor olmanız kritiktir.

Yönetim ya da sponsor proje ekibinizden biriyle iletişime geçecekse bu sizin üzerinden olmalıdır.

Yönetimle proje ekibi arasındaki bir ara katman olduğunuzu siz dahil kimse unutmamalı, yeri geldiğinde bunu hatırlatmaktan da kaçınmamalısınız. Bu hatırlatmayı yaparken çatışmacı olmaktan kaçınarak gerçekci olmaya dikkat edin.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated cenk kabahasanoğlu’s story.