BitCoin Efsaneleri ve Gerçekler
İsmail H. Polat
141

Yazının amacı ve bundan ne anlam çıkartmam gerektiğini ben anlayamadım. Anlaşılan o ki bu dünyadan uzaksınız yada Bitcon’in senelere göre trendini görmemek için okuyucuların kar / zararına ortak olmak istemiyorsunuz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.