Šta je tenda platno?

Tenda akrilno platno koristi se za zaštitu od sunca
luna-cerade-tenda- akrilno-platno

Tenda platna su zapravo, akrilna platna koja su posebne tkanine visokog kvaliteta. Tkanine su izrađene od akrilnih, obojenih vlakana po izboru budućeg dezena. Vlakna su otporna na izbleđivanje pod dejstvom vremenskih prilika. Pre svega Sunčevih zraka- odnosno su UV otporna. Takođe, otporna su na kišu i mraz. Akrilna platna se koriste za izradu tendi, suncobrana, kao i u nautici. U nautici ih nazivamo kao nautičko platno. Ovo platno je dodatno impregnirano, kako bi imalo pojačanu zaštitu i otpornost na vodu.

Platno za tende propušta vazduh, a štiti od kiše i sunca, tako da stvara idealne uslove…

Luna cerade i tende

:Luna cerade, firma koja se bavi izradom cerada za sav kamionski program kao i za sve namene, pre svega u industriji i poljoprivredi. Vise na: www.lunacerade.rs

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store