Kadın döndü ve dedi ki
Seni gördüğüm günden beri
ağlıyorum
için için
sevdiğim
özlediğim
dokunamadığım
için için
ağlıyorum
Şimdi sen yapamadın
ki gittin
Belki başka yerde
Başka şehirde
Başka bir evde
Arabada
Başka hayatta işte
Çıkarsın belki
Ya karşıma
Ya kalbimden.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated cerenunique’s story.