Kadın Yok

Yarım kaldı cümlesi
Telefon kapandı aniden
Sanki son cümlesi gibi
Başlangıçta olabilirdi
Her bitişten sonra
yeni bir nefes
Kadın artık nefes almıyordu
Kapanmıştı telefonu 
Alsa da bilemezdim ki
Bu yüzden
Defalarca aradım onu
Telefonlarda
Sokaklarda
Karşıma çıkan insanlarda
Aradım onu,
Yollarda
Tatil köylerinde
Severdi
Tatil yapmayı
Belki de ortadan kaybolmayı 
Sevdiği bir şey vardı onunda 
Kadının telefonu kapalı
Ve ben ulaşamıyorum
3. gün 
Kadının tatil yaptığı yerdeyim
Kadına ulaşamıyorum
4. Gün kadın var
Yani karşımda bir kadın var
Ama o mu bilmiyorum
10. gün kadın yok
Ben ise onu arıyorum
Hastanelerde
Köşe başlarında 
20. gün kadın yok
ama ben bir kadınla sevişiyorum.
Sanırım o
Hayır o değil
21. gün oluyor
Artık ben de yokum
Nasıl olsa kadın da yok.

Like what you read? Give cerenunique a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.