Ceviz Bahçesi

Ceviz Bahçesi

Ceviz yetiştiriciliği günümüzde yaygınlığı her geçen gün arttırarak meyve yetiştiriciliği alanının parlayan yıldızı durumuna gelmiştir. Her iş kolunda olduğu gibi ceviz yetiştiriciliği alanında konunun kendisi has özellikleri bilinmesi gereken detaylar vardır. Öncelikle ceviz yetiştiriciliği yapılacak toprağın özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Ceviz bitkisi; süzek yapıdaki su tutmayan yapıya sahip derin toprakları sever bunun sebebi kök yapısının kazık kök tipinde olmasından kaynaklanmaktadır. Dip kazanla sert tabakalı topraklar sürülerin elverişli hale getirilebilir. Ceviz ekimine uygun olan arazilerin pH seviyesi 6,5 ile 7,5 arasında olan alanlardır. Sulama olanağı bulunmayan alanlarda ekonomik bahçe tesis etmek zordur.

Toprağın yapısal özellikleri ve bölgedeki sulama olanakları bahçe oluşturulmasındaki öncelikli olarak bilinmesi gerekenler arasında gelmektedir. Alan seçimi yapılırken taban suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlar tercih edilmemelidir. Alan seçimindeki bir diğer nokta da don alanı içerisinde bulunan bölgeler tercih edilmemelidir. İlkbahar aylarında görülen geç don alanları da sakıncalı bölgeler arasındadır. Bu kriterler göz önünde bulundurularak yetiştiriciliğin yapılacağı bölgenin koşullarına uygun özellikteki iki çeşit ceviz fidanı dikimi yapılmalıdır. Sertifikalı ceviz fidanı kullanımı başarıyı etkileyen en önemli faktördür. Ceviz bahçesi kurulumu doğrudan aşılı fidanları kullanarak yapılabileceği gibi aşılama işlemi çögürlerin yerinde aşılanması yöntemiyle de yapılabilir. Öncelikle toprağın hazırlanması aşamaları gerçekleştirilir. Bunun için eğer varsa sert toprak tabakalarının sürülerek elverişli hale getirilir. Bu işlem için riper de kullanılabilir. Sürme işleminden sonra gübreleme işlemi yapılır. Ahır gübresi kullanılarak dekar başına yaklaşık 5 ton gübre verilmesi yeterli olacaktır. Ahır gübresi temin edilememesi durumunda bunun eşdeğeri olacak şekilde yeşil gübreleme de yapılabilir. Çukur işaretlemelerinde önceki son aşama toprağın tırmıkla sürülmesidir. Arazinin boyutlarına göre belirlenen aralıklarla işaretleme işlemi yapılır. İşaretleme için 8x8 metre veya 10x10 metre aralıklar uygun olacaktır. Fidan dikimi için açılacak çukurlar 70 cm derinliğinde ve 60 cm genişliğinde olmalıdır. Dikim tamamlandıktan sonra can suyu verilmelidir.

Arazinin rüzgar durumu değerlendirilerek gerekli hallerde ceviz fidanları hereklere bağlanmalıdır. Rüzgar ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta dölleyici fidan dikimi yapılırken rüzgar yönü hesaba katılmalıdır. http://www.cevizfidani1.com sitesinde Ceviz fidanı yetiştiriciliği alanında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

ceviz fidanı