What is Low-code?

Essentially, a low-code development platform is a software that provides a development environment. It further uses application software through graphical user interfaces and configuration instead of traditional hand-coded computer programming.

Compared with the traditional software development approach, low-code platforms support a faster deployment by making use of boilerplate code, pre-built templates, and other building blocks.

“By 2024, three-quarters of large enterprises will be using at least four low-code development tools for both IT application development and citizen development initiatives.” — Gartner

Ever since software engineering became a profession, the hunt for a platform that can increase the productivity of an…


Photo by Farzad Nazifi on Unsplash

“The only thing that matters is getting to product-market fit… Product-market fit means being in a good market with a product that can satisfy that market.”

Marc Andreessen wrote these words back in 2007, coining the term product-market fit. While the concept has gained widespread adoption there remains a lack of consensus on what it means at a more precise level. For an early stage company, it is still really hard to both recognize the signs of product-market fit, as well as to optimally execute towards amplifying these early signals. …


Photo by Christopher Gower on Unsplash

👋 Hi there‍! If you are you looking for fastest and easiest ways to convert Sketch #designtocode or struggling with too much time ⌛️ spend with ping-ponging between #sketchtocode approvals, KuikaBoost convert them and also aims to bridge the gap between developers and designers by automating the conversion of the Sketch designs into HTML5/CSS , React, Angular , VueJs code.😉

🖥️ Yeap, KuikaBoost is the fastest way to #designtoproduction! It simplifies the design process and is more effective than other programs at helping designers and teams work together efficiently.

🖤 How KuikaBoost helps developers to achieve more on UI coding…


Dijital Dönüşüm; tüm Dünya’da ve ülkemizde birçok kişi veya kurumun şu sıralar en popüler ve bir o kadar da kritik bir gündemi durumunda. Değişen ve çeşitlenen müşteri beklentileri ile operasyonlarda verimlilik gereksinimi öyle bir noktaya geldi ki, yenilikçi fikirlere yatırım yapmak; yeni ürün ve servisler tasarlamak bir yana tüm süreçlerde teknolojiyi merkeze yerleştirmek artık kaçınılmaz. Evet, Dünya’daki ekonomik işleyiş ve iş yapış şekilleri yüzyıllardır değişmekte. Endüstri Devrimlerini başlatan Buhar ile insan gücünü alan makineler, 19. yüzyılın sonlarına doğru Elektrik sayesinde seri üretim hatlarına dönüştüler ve kısa zamanda çok daha fazla ürün üreterek insanlığın refah düzeyini arttırdılar. 1970’lerde ise elektronik Otomasyon…


Thanks to the Internet of Things (IoT), the exciting Digital Transformation in the health and cosmetics industry is just a revolution. With the Internet of Things, traditional health services evolved into a new digital service model based on mobile health applications, real-time patient data and internet-enabled remote monitoring systems, while cosmetics company L’Oréal first launched La Roche-Posay the world’s first wearable UV measuring tape developed by UV Patch, a result of decisive work on the subject of sun damage, is another first. While this special product, which sheds light on the new generation cosmetics world, ı was shared last year…


Gartner’a göre 2020 yılında telefondaki işlemlerin 40%-50%’sini Facebook M, Siri, Cortana ile Google Now gibi dijital asistanlar yapacaklar. Rapor aynı zamanda e-ticaretin önümüzdeki üç yıl içinde dijital asistanlar üzerinden yürütülen mobil ticarete dönüşeceğine işaret ediyor.

Facebook into the bot market

Bugün ise, henüz Yapay Zeka’ya geçiş dönemi olarak nitelendirilen Bot dönemindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Facebook geliştirici konferansı F8’de Messenger için hazırladığı botları tanıttı. Tüm dünyada 1 milyara yakın aktif kullanıcının bulunduğu Messenger uygulamasının içinde insanlara anında cevap verecek bir Bot yazabiliyor ve o Bot sayesinde müşterilerinizi dilediğiniz şekilde yönlendirebiliyorsunuz.

Evet Bot’lar artık içimizdeler ve ihtiyaç anında hemen yardıma hazırlar diyebiliriz. Bot aslında internette verilen bir görevi…

Ceylan Parlakay

🦄 Digital Consultant | AdTech Enthusiast | Mobile Evangelist | #techinfluencer 👩🏻‍💻 ♡ Dream•Believe•Achieve ♡

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store