TS EN 60598–1 STANDARDI VE TESTİ

Aydınlatma Armatürleri LVD Testi-TS EN 60598 Testi

Aydınlatma Armatürleri CE İşareti Yönetmeliğine tabi bulunmakta ve 2014/30/AB Alçak Gerilim Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmektedir. Aydınlatma Armatürleri EN 60598 Standardı ve testi için uzmanlığımızdan yararlanın.

Aydınlatma Armatürlerinde bazı noktalar da piyasada yaygın hata:

Armatürler için sadece Elektriksel Güvenlik Test Cihazı ile yapılacak olan Toprak Devamlılığı, İzolasyon Direnci, Yüksek Gerilim Testleri ile yapılan LVD Test raporları ciddi anlamda noksan olup, EN 60598 Standardının sadece küçük bir kısmını oluşturmaktadır.

Standart incelendiğinde uygulanan LVD Testi, Deney ve İncelemeler aşağıdaki gibidir:

 • İşaretleme Deneyi Madde
 • Vidalar ve bağlantılar üzerinde mekanik deneyler
 • Mekanik Dayanım Madde
 • Askı düzenleri Madde
 • Ayar düzenleri çevrim deneyi
 • Korozyona karşı dayanım
 • Ağır hizmet armatürlerine titreşim deneyi
 • Koruyucu siperler için darbe deneyi
 • UV ışıması
 • Kablo çekme deneyi
 • İç bağlantıların incelenmesi
 • Topraklama düzeni devamlılığı
 • Class III armatürler için kaçak akım testi
 • Elektrik çarpmasına karşı koruma
 • Kapasite boşalması
 • IP testi (Sadece IP20,30 ve 40 için)
 • Diğer IP testleri
 • Nem Deneyi
 • Yalıtım direnci, dielektrik dayanımı ve kaçak akım ölçümü
 • Yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunlukları
 • Dayanıklılık Deneyi
 • Isıl test (normal çalışma)
 • Isıl test (olağandışı çalışma)
 • Arızalı sargı için sıcaklık testi
 • termoplastik armatürlerin arıza durumuna ilişkin ısıl test
 • Bilye Basıncı testi
 • İğne alevi testi
 • Kızaran Tel testi
 • Vidalı bağlantı uçları için mekanik deneyler
 • Vidasız bağlantı uçları için mekanik deneyler

EN 60598 Standardı LVD Test ve raporlama işlemi yaklaşık olarak 12–15 gün sürmektedir.

LVD Yönetmeliği kapsamında uygulanan Aydınlatma Armatürleri LVD Standartları şunlardır:

 • TS EN 62031 LED modülleri; Genel aydınlatma için güvenlik ile ilgili özellikler
 • TS EN 62560 Lambalar; Kendinden balastlı LED lambaları; Gerilimi 50 V’dan büyük olan genel aydınlatmada kullanılan güvenlik özellikleri
 • TS EN 62040–1 Kesintisiz Güç Sistemleri; Bölüm 1: KGS için
 • TS EN 60598–1 Aydınlatma Armatürleri; Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deneyler
 • TS EN 60598–2–1 Aydınlatma armatürleri — Bölüm 2: Özel kurallar — Kısım bir: Genel amaçlı, sabit
 • TS EN 60598–2–2 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar kısım 2: Gömme armatürler
 • TS EN 60598–2–3 Aydınlatma armatürleri — Bölüm 2–3: Belirli özellikler — Yol ve cadde aydınlatması için
 • TS EN 60598–2–4 Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2:Özel kurallar-Kısım 4:Genel amaçlı, taşınabilir
 • TS EN 60598–2–5 Aydınlatma armatürleri — Bölüm 2: Özel kurallar — Kısım 5: Projektörler.
 • TS EN 60598–2–6 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar kısım 6: Fılamanlı lambalar için gömme transformatörlü
 • TS EN 60598–2–7 Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2: Özel kurallar-Kısım 7:Bahçecilikte kullanılan, taşınabilir
 • TS EN 60598–2–8 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: İlgili özellikler- Kısım 8: Elektrikli el lambaları genel kurallar ve güvenlik kuralları
Like what you read? Give CGS Test Merkezi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.