กำลังจะไปงาน react เลยมาเจอ blog นี้ก่อนก็เข้าใจดีครับ…
oxygenyoyo
31

สวัสดีครับ

ตอบยากเหมือนกัน ส่วนตัวผมว่ามันยากอยู่นะ แต่คุ้มค่า ครับ

แต่ถ้ามีพื้น Node กับ ES6 มาอยู่แล้ว ก็อาจจะช่วยได้เยอะเหมือนกันครับ

ถัดมา ส่วนที่ยาก ก็คือ การเลือกเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาประกอบกับ React เนี่ยแหละครับ

เนื่องจาก core react เอง ก็ขยับตัวตลอดเวลา (Release แทบจะทุกอาทิตย์) ตัวเครื่องมือเองก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับ ก่อนหน้านี้ เขาฮิต Flux กัน ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น Redux แล้ว … หรือต้องตัดสินใจระหว่าง Trunk กับ Sagas อะไรแบบนี้

บางทีทำๆ อยู่ update dependencies เจอ breaking changes ก็ต้องแก้ Code กันเหนื่อย… Tutorial ที่เรา search เจอ ก็อาจจะใช้กับ Version ที่เราทำงานอยู่ไม่ได้ เป็นต้น

ผมว่า ถ้าเคยทำงานที่ต้องใช้ opensource lib ใหม่ๆ ก็น่าจะทำให้ปวดหัวส่วนนี้น้อยลงครับ มันจะทำให้เรารู้ว่า เออ เวลาเราติดปัญหา เราควรค้นใน gihub issue ก่อน google อะไรงี้ เพราะจริงๆ อาจจะเป็น bug ของ lib ที่เราใช้อยู่…

ไม่แน่ใจว่าตอบคำถามป่าวนะครับ ขอบคุณที่แวะเข้ามาอ่านด้วยครับ #ดีใจ #ยิ้มกว้าง :D

Like what you read? Give Chainarong Tangsurakit a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.