ตัวชี้วัดการบริหารธุรกิจ

การบริหารโดยใช้ตัวชี้วัดการบริหาร

อย่าเข้าใจผิดว่า การนั่งหลังขดหลังแข็ง ทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็น ของCEOคือสิ่งที่จะได้รับความชื่นชมจากผม

สำหรับผม CEO คนนั้นกำลังทำร้ายร่างกายตัวเอง ทำร้ายคนแวดล้อมด้วยการลืมบทบาทที่สำคัญอื่นๆในชีวิต การเป็นภรรยา สามี ลูก หรือ พ่อแม่ เรามีข้อแก้ตัวเสมอว่า กำลังหาเงินเพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น เคยถามตัวเองมั้ยว่า เวลาที่สุขภาพเสียหาย เราจะใช้เงินเท่าไหร่ ใครจะมาทำงานแทนเรา บุคคลที่อยู่แวดล้อมเราเค้าต้องการเวลาที่มีค่าจากเรา ความรักต้องการเวลา ไม่ใช่เงินเลยครับ

การทำธุรกิจ มันต้องมีตัวชี้วัดครับ ในชีวิตประจำวันเรา เวลาที่ขับรถออกจากบ้าน เราเคยดูหน้าปัดมั้ยครับ นั่นคือตัวชี้วัด ความซับซ้อนของธุรกิจก็ไม่ต่างจาก เครื่องบิน เพราะมูลค่าเครื่องบินราคาสูง ชีวิตผู้โดยสาร ลูกเรือ นักบิน ล้วนมีมูลค่าที่สูงมาก อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเครื่องบินนั้น ไม่มีหน้าปัดบอกอะไรเลย

แล้วธุรกิจเราละครับ วันวัน เราดูอะไรบ้าง จริงๆเราเคยรู้มั้ยครับว่า ธุรกิจเรากำไร หรือขาดทุน เวลาจะจ้างใครที่เก่งๆ แพงๆ ทำไมไม่กล้าจ้าง ทำไมองค์กร เรายังล้าหลัง ทำไมเรายังทำงานหนักทุกๆวัน

ผมเชื่อว่าทุกคนเก่ง เก่งมาก ถ้าเราเห็นตัวเลขต่างๆ พวกเราจะนึกออกว่าจะทำอย่างไร กับสถานะการณ์นั้น เรามาสร้างตัวชี้วัด ทางการเงิน ตัวชี้วัดการบริหารการตลาด ตัวชี้วัดการขาย ตัวชี้วัดประสิทธิภาพบุคคล เพื่อเราจะได้เปิดตา บริหารธุรกิจกันนะครับ

Like what you read? Give Apichai a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.