๑๐ เหตุผลที่ฉันบ้าคลั่ง #ThaiPBS

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านและผู้ติดตาม มีสังคมวิภากย์วิจารณ์ผมในความที่ผมชื่นชอบ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย วันนี้เลยมี ๑๐ เหตุผลมาฝากกันว่าทำไมผมถึงชื่นชอบ #ThaiPBS อย่างบ้าคลั่ง

๑ เนื่องจากตอนสมัยเด็กถูกปลูกฟังให้เป็นคนมีน้ำใจ จิตสาธารณะ และ ซื่อตรง

๒ เป็นคนชื่นชอบการดูข่าวสารตั้งแต่สมัยมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และเริ่มหัดเขียนข่าวจริงจังตั้งแต่สมัยมัธยมศึกษาปีที่ ๕

๓ เป็นคนที่ติดตามสถานีโทรทัศน์ไอทีวีและทีไอทีวีตั้งแต่จำความได้และติดตามมาโดยตลอด และเริ่มลดบทบาทการติดตามตั้งแต่มีข่าว ธนาคารไทยพาณิชย์ขายหุ้นไอทีวีให้กับคุณทักษิณ ขินวัตร ( ข่าว ) เพราะรู้สึกว่า ไอทีวี ไม่ได้เป็น “สื่อเสรี” ตามอุดมการณ์ที่วางไว้

๔ เพราะไทยพีบีเอสเป็นสื่อสาธารณะและเป็นสื่อที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเป็น นักข่าวพลเมือง ได้

๕ เพราะเราเป็นหนึ่งในสมาชิกยามเฝ้าจอ หรือ The See Monitor (การติดตามโทรทัศน์อย่างใกล้ชิด)

๖ เราเป็นคนติดตาม ThaiPBS ตั้งแต่ TiTV ประกาศปิดในคืนวันที่ 14 มกราคม 2551 และไทยพีบีเอสออกอากาศในเช้าวันที่ 15 มกราคม 2551

๗ เป็นคนชอบพูด และ พูดไปเรื่อย บางทีก็พูดแต่เรื่องเกี่ยวกับข่าว

๘ เรามีความฝันที่อยากจะร่วมงานในตำแหน่งนักข่าว ผู้ประกาศ ผู้สื่อข่าว หรือตำแหน่งอื่นๆ กับ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

๙ เรามีความเชื่อในไทยพีบีเอส ว่า ต้องเป็นสื่อสาธารณะที่ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของได้

๑๐ สมัยวัยเยาว์เคยมีจินตนาการในบทของพิธีกรและนักข่าวว่า ข้างหน้าเราคือกล้องที่กำลังถ่ายเราอยู่ เราเลยพูดคนเดียวบ่อยๆในตอนวัยเยาว์ บิดามารดาเคยพาไปปรึกษาจิตแพทย์

สิ่งที่อยากจะบอกก็คือ ความชื่นชอบและความบ้าในความชื่นชอบของคนเรามันต่างกัน เช่น เพื่อนบ้าเกมมากจนไม่เป็นอันกินอันนอน พูดถึงแต่เกม เป็นต้น เพราะฉะนั้นจงเข้าใจในความชอบของคนเราที่ต่างกัน เคารพความชื่นชอบที่ต่างกัน

ขอบคุณที่เข้าใจในตัวเราที่เป็นเรา
ชัยแสนญ์ พัฒนะวิทยาภาเลิศ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.