ครั้งเดียวในชีวิต ผมฝันเห็นในหลวง

มีเรื่องในหลวง เรื่องนึงที่เคยเกิดขึ้นกับผม แต่ผมแทบจะไม่เล่าใครเลย
แต่ผมจำได้ดีมาก เพราะผมอยู่มา 24 ปี เกิดขึ้นครั้งเดียว จำเลย
(ผมขอพิมแบบ ไม่ใช่ภาษาทางการนะ พูดไม่เป็นจริงๆ = =)

ก่อนอื่น ต้องอธิบายว่า หลาย ๆ คนน่าจะรู้วันเกิดผมอยู่บ้างแหละ ว่าผมโชคดีมากได้เกิดวันเดียวกับในหลวง

ผมเคยฝันเห็นในหลวง ซึ่งผมว่าหลายคน เคยฝันเห็นท่านนะ
เนื้อหาในฝันที่ผมจำได้ คือ เกี่ยวกับเรื่อง วันเกิดของผม และ สิทธิรับทุนการศึกษาและทุนอื่น ๆ

ทำให้ตั้งแต่เกิดมา ผมโดนถามอยู่ บ่อย ๆ ตั้งแต่ที่ เรียนอยู่จึงถึงทำงาน ว่าได้ทุนมั้ย ได้จริงเปล่า ผมบอกเลยว่าไม่แน่ใจ = = ไม่เคยขอ แต่เคยอ่านมาจากใน เน็ตว่า ได้จริงแต่ต้องมีการตรวจสอบฐานะผู้ขอ ( บ้านผมก็ไม่ได้รวยนะ แต่ก็ไม่ได้ทำเรื่องขอ ทุนนี้ไป ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม )

ช่วงนั้ันผมจำได้ว่า ที่ทำงาน ถามผมเรื่องนี้แหละ เพราะสงสัยพี่เค้าเพิ่งจะรู้กัน ผมก็บอกว่า ไม่ได้ขอไป เค้าเช็คฐานะทางบ้านด้วย

ผมมาคิดๆเรื่องนี้ จนกลับไปคิดในฝันเลยทีเดียว

ในฝัน ผมได้เข้าเฝ้าในหลวง ในห้องทรงงาน (ที่จำได้อ่านะ) แล้วผมก็ถามท่านเรื่อง ทุนตามวันเกิดของผม แต่ท่านตอบผมกลับมาว่า

บางครั้ง เราก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินนั่น แต่ว่าเราสามารถเลือกที่จะไม่รับ แล้วส่งต่อสิทธิให้ คนที่ลำบากหรืออดอยากกว่าเราได้

ในฝันผมอึ้งนะ แต่ก็ตอบว่า ครับ ๆ ไปแล้วก็สะดุ้งตื่นเลย คราวนี้อึ้งของจริง ไม่เคยฝันเห็นในหลวง = = แต่ก็คิดว่าเข้าใจที่ท่านพูดนะ

พิมยาววมากกก แค่อยากเล่าเฉยๆ ผมว่าเป็นบุญผมนะ ได้ฝันเห็นท่าน

Like what you read? Give Chaloemphon Thipkasorn a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.