(para)Sociaal leven
Earl Mutsaars
1

Sociale interactie met een beeldscherm

Leuk verhaal en gedachte oproepend. In mij komt meteen de beschrijving van a theory of mind. Wat het vermogen wilt aanduiden om een perspectief van de ander te kunnen aannemen. Een dergelijk verhaal in de context van de ik figuur in filosofische zin maakt het kijken naar de ervaringen van anderen op een scherm erg interessant. Zo is ons ik gevoel compleet anders wanneer we weten dat we alleen zijn dan wanneer we weten dat iemand ons ziet. Als je dit wilt testen stel ik voor dat je een keer naar een openbare plek gaat en iemand uitkiest die je niet kent. Kijk hem/haar net zo lang aan tot hij/zij terug kijkt en wees je op dit moment bewust van de verandering van je persoonlijke gevoel. instinctief komt de nood op om iets te zeggen of weer weg te kijken. Als je een film of serie kijkt kun je een onderdeel zijn van het leven van andere maar voel jij je niet aan gekeken en blijft je persoonlijke ik figuur zoals het zou zijn wanneer je alleen bent. Erg interessant, wat zegt dit over de sociale interactie met een beeldscherm?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.