Chạy quảng cáo facebook dễ mà khó, khó mà dễ. Nếu nắm được bí quyết bạn có thể nhắm được đúng mục tiêu và chạy quảng cáo hiệu quả nhất có thể, từ đó tăng doanh số nhanh chóng.

Luôn nhớ 6 nguyên tắc nhắm mục tiêu chạy quảng cáo sau

1.Theo vị trí địa lý (Khách hàng sống ở những quốc gia nào, vùng nào, vị trí nào,…).
2.Theo nhóm độ tuổi khách hàng phù hợp với sản phẩm/ dịch vụ của bạn (ví dụ: từ 18 tuổi — 25 tuổi, từ 25 tuổi — 45 tuổi,…).
3.Theo Giới tính phù hợp với sản phẩm / dịch vụ của bạn.
4.Theo Ngôn ngữ ở vị trí bạn muốn quảng cáo. (Bạn quảng cáo Facebook trong Việt Nam hay có nước ngoài, lựa chọn theo nơi bạn muốn quảng cáo).
5.Theo Sở thích của nhóm khách hàng.
6.Theo hành vi của khách hàng trên Facebook.

4. Lưu ý khi học quảng cáo Facebook với cách nhắm chọn Sở thích hoặc Hành vi khách hàng

Bạn có thể chọn một hoặc nhiều sở thích và hành vi để nhắm mục tiêu tới khách hàng của bạn, miễn là sản phẩm hoặc khả năng chi tiêu cho sản phẩm phù hợp với sở thích hay hành vi đó.

Làm sao để nhắm mục tiêu và chạy quảng cáo hiệu quả?  hình ảnh
Làm sao để nhắm mục tiêu và chạy quảng cáo hiệu quả?  hình ảnh
Nhắm mục tiêu đúng giúp bạn tăng doanh số

5. Chạy quảng cáo Facebook tới hai page không nên trùng nội dung / hình ảnh

Một điểm quan trọng khi chạy quảng cáo Facebook cần phải tránh khi bạn thực chạy là: vì nội dung và hình ảnh giống nhau lại có đối tượng khách hàng giống nhau sẽ bị cạnh tranh khi Facebook cho hiển thị quảng cáo tới đối tượng khách hàng. Bạn sẽ thấy tình trạng có Fanpage “cắn” tiền nhanh, tiếp cận tốt, còn Fanpage còn lại thì hầu như chạy không hiệu quả.

Nếu bạn vẫn muốn giữ nội dung và hình ảnh giống nhau, bắt buộc bạn phải thay đổi tệp khách hàng khi quảng cáo Facebook. Đó là cách quảng cáo Facebook dạng A/B testing hiệu quả nhất.

6. Nhắm mục tiêu theo sở thích không phải lúc nào cũng có sở thích bạn muốn nhắm tới

Với các sản phẩm khó chuyển đổi, cách nhắm mục tiêu quảng cáo theo sở thích có khi không hiệu quả, hoặc sở thích của bạn không có. Lý do được Facebook giải thích đó là do sở thích bạn lựa chọn không được nhiều người nhắc đến. Bạn hãy chạy từ khóa sở thích tương tự, tức là đồng đồng nghĩa giống như nhóm từ khóa LSI trong SEO hoặc có liên quan để thử nghiệm xem hiệu quả quảng cáo Facebook như thế nào.

7. Mối quan tâm từ người dùng trên Facebook dựa vào đâu

Các thông tin về mối quan tâm, hành vi người dùng trên Facebook được lấy từ các mối quan tâm mà người dùng liệt kê hay các hoạt động, tổ chức, nhóm; các vị trí công việc, các fanpage họ thích hay group mà họ đang tham gia.

Làm sao để nhắm mục tiêu và chạy quảng cáo hiệu quả?  hình ảnh
Làm sao để nhắm mục tiêu và chạy quảng cáo hiệu quả?  hình ảnh
Xác định được mối quan tâm của người dùng giúp bạn định hướng được chiến lược quảng cáo của mình

8. Học quảng cáo Facebook: Cách nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý mà không có trong danh mục địa lý thì cần làm gì?

Đôi khi chạy quảng cáo facebook bạn sẽ thấy tình trạng vị trí địa lý bạn cần nhắm không xuất hiện trên bản đồ của Facebook. Với các trường hợp như vậy, thông thường và phổ biến nhất là THẢ GIM lên bản đồ khu vực của bạn. Tiếp theo bạn hãy chọn bán kính (+km) cho khu vực xung quanh mình để tiếp cận khách hàng. Đây là một cách học quảng cáo nhắm đối tượng ở mức tương đối chính xác nhưng vẫn có hiệu quả cao.

Chamsocfanpage.com chúc các bạn thành công!

Chăm Sóc Fanpage, Xây dựng thương hiệu, Quản Lý Website Chi tiết cập nhật tại cham soc fanpage : https://www.chamsocfanpage.com/fanpage/lam-sao-de-nham-muc-tieu-va-chay-quang-cao-hieu-qua/ Làm sao để nhắm mục tiêu và chạy quảng cáo hiệu quả?

Written by

DỊch vụ chăm sóc Fanpage

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store