Dark Side Community Members’ Interview — Khaleesi

A girl gamer, and one of the top improving CSGO players of Dark Side Community, as mentioned in our top players for July, Kriya Jean“Khaleesi” Magatao, shares her thoughts about the Dark Side Community:

DS: How are you liking Dark Side Community so far, especially in any progress achieved by the community?

Khaleesi: Thank you for that wonderful question…uhmmm hahaha. Actually, DS Community made the gamer me, active and this is the very first clan/community na nagtagal ako and sa members naman, naging masaya naman ako kasi mababaet — I mean not really wahahaha pero ang saya nyo lang kasing mga kaibigan and sa progress and achievement ng clan eh… Sobrang happy ko nung naging sponsor na natin yung MSI bc sino bang hindi diba? And thank u sa inyong lahat kasi madami akong natututunan sa inyo.

DS: How do you see the community, especially in its competitive side? Do you envision something in the community or any teams made by the community?

Khaleesi: Uhmmm I see this community is progressive it’s because sa mga pinapakita na improvements ng members especially yung community mismo kasi kahit 3 months palang nagkaroon na agad ng sponsor and parang halos lahat ng individuals dito may potential and kung sa teams naman, kulang talaga yung practice kasi minsan yung iba di nagkakaintindihan pagdating sa schedule ng scrims ganon pero I know na magagaling naman talaga yung teams dito practice lang talaga kulang. Hehe.

DS: What is your dream team from the Dark Side Community? Why? How and why did you choose the player in your dream team?

Khaleesi: Si bugs, jay, shazzy, and peds. Kasi una sa lahat, comfy ako pag sila kasama pangalawa, para sakin lang may chemistry ako sa kanila nagiging hype ako e hahahahahhahaa and because lastly sila yung lagi akong sinasamahan pag wala akong kasama maglaro hahahahahhaa

DS: Thank you for your input! Before we end this interview any shout-outs, greetings and/or thanksgiving?

Khaleesi: Errmm to DS Family thank you for taking care of me especially nung time na ako palang yung babae sa community.

DS: Alright! Thank you! We hope to interview and know more of you in the future!

Like what you read? Give Dark Side PH CSGO a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.