Video Marketing Strategy Training ++ Workshop

Overview

Every day, new eye watering stats are released telling us all how much video content is being watched around the world, and how much more effective video is than other forms of media. So how do you make sure that it’s your content that people are watching and that it’s effective?

Creating maximum return on investment with online video is a finely tuned blend of strategy, content and technology. This course takes you through all of the steps required to put together a video strategy and implement it.

Programme

  • Introduction to video
  • Creating a video strategy
  • Creating effective content
  • Targeting and distribution
  • Reporting and continuous improvement
Vilka är det som kollar på Youtube? Vad kollar de på och varför? Välkommen till ett frukostseminarium på Berghs där vi tittar närmare på innehållet och hur man som företag kan använda plattformen och arbeta med spridning av innehåll.
Under morgonen kommer Georg Herlitz, Creative Director, och Jessica Westin, Head of Communications, från United Screens göra en snabb nerdykning i hur företag ska tänka kring världens största online video-plattform, YouTube. Vad är det som inte fungerar för företag och vilka är de viktigaste KPI:erna att kolla på?
Dessutom kommer det bjudas på skarpa case där lyckade företagssamarbeten och YouTube-kanaler som drivs av företag kommer att analyseras kort.

EVENT INFORMATION

Torsdag, september 9, 2016 från 08:30 till 09:30 (CEST) — Lägg till kalender

PLATSBerghs School of Communication AB — 34 Sveavägen, 11193 Stockholm, Sweden — Se karta

Like what you read? Give Stockholm Events a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.