ຄັ້ງທໍາອິດ ເປັນເລື່ອງຍາກຢູ່ສະເຫມີ

ອະອາ ເຫັນຫົວຂໍ້ລະ ຢ່າຟ້າວ ຄິດວ່າ 19 20 21 22 … ມີຄົນເກັດມົກຢູ່ບໍເດນິ ຮາຮາ (ຫມາຍເຖິງ 18+)

ຊິມາຂຽນເລື່ອງຫຍັງລະບັດນິ ມັນກະຫາກມີ ອ່ານໃຫ້ຈົບກະພໍ ຮາ! ທິດສະດີນໍ້າຖົ້ມທົ່ງອີກລະ.

ເຊື່ອວ່າທຸກຄົນ ມີຄວາມຄິດ ທີ່ຢາກເຮັດສິ່ງໃຫມ່ໆ ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດ. ແຕ່ການຈະເຮັດສິ່ງດັ່ງກ່າວ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍເລີຍ ຖ້າເປັນເທື່ອທໍາອິດ ອາດມີຄວາມຄິດທີ່ວ່າ : ບໍ່ກ້າ, ອາຍ,ບໍ່ຫມັ້ນໃຈ, ຢ້ານຜິດ… ອີກຫລາຍຢ່າງ.

ເຮັດແນວໃດລະ ?

ຕ້ອງບອກກ່ອນເລີຍວ່າ: ຜູ້ຂຽນນີ້ກະເປັນຄົນຂີ້ອາຍຢູ່ຄົນນຶ່ງ ແບບວ່າ ຂີ້ອາຍສຸດໆ ເລີຍກະວ່າໄດ້ ໃນເມື່ອກ່ອນ, ປະຈຸບັນ ເລີມຫນ້າບໍ່ມີຂົນລະ(ເລີມຫນ້າດ້ານ ຮາຮາຮາ)

ມີຢູ່ເທື່ອນຶ່ງ ທີ່ພໍ່ມາແຕ່ຫາປາເມື່ອໄດ້ມາແລ້ວ ແມ່ ກະເປັນຄົນແບ່ງປາ ອອກເປັນສ່ວນໆ ສ່ວນນຶ່ງເອົາໄວ້ແຕ່ງກິນ ອີກສ່ວນນຶ່ງເອົາໄປຂາຍ ແຕ່ໃນມື້ນັ້ນ ພໍ່ໄດ້ປາບໍ່ຫລາຍ ສ່ວນທີ່ເຫລືອຈາກການແຕ່ງກິນ ແບ່ງໄປຂາຍໄດ້ຢູ່ພູດນຶ່ງ(ຫໍ່ນຶ່ງ) ແມ່ເພິ່ນໄດ້ ຮ້ອຍປາໃສ່ຕອກໄມ້ໄຜ່ ປາທີ່ຮ້ອຍນະ ປະມານ 5 ໂຕ (ຕອກ ເຮັດຈາກໄມ້ໄຜ່ ເປັນເສັ້ນນ້ອຍໆ) ແມ່ເພິ່ນເລີຍແຕ່ງໃຫ້ໄປຂາຍປາ ເຫັນວ່າມັນມີຫນ່ອຍດຽວ ສັ່ງອີກວ່າ ລາຄາ 5 ພັນເດີ.

ໂຕເອງ(ຕົວຜູ້ຂຽນເອງ)ກະ ຫ້ອຍປາ ໃສ່ເຂົາລົດຖີບໂລດແລ ແລ້ວກະປັ່ນລົດຖີບເຂົ້າໄປໃນຫມູ່ບ້ານເພື່ອໄປເລາະຂາຍ ຜ່ານໄປຫລາຍຫລັງຄາເຮືອນ ກະຍັງບໍ່ມີ ໃຜຖາມຊື້ ໄປໄດ້ໄກເຕີບ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີໃຜຖາມຊື້ ສາເຫດທີ່ບໍ່ມີໃຜຖາມຊື້ ຍ້ອນວ່າ ບໍ່ເອີ່ຍປາກ ວ່າ “ຊື້ປາເດີ ຊື້ປາເດີ ” ເພາະວ່າ ຫຍັງ? ເພາະວ່າ ບໍ່ເຄີຍໄປຂາຍປານໍາແມ່ຈັກເທື່ອ ແລະ ມັນເປັນເທື່ອທໍາອິດ ທີ່ໄດ້ໄປຂາຍຄົນດຽວ

ຫລັງຈາກນັ້ນລະກັບຄືນມາ ປັ່ນລົດຖີບໄວ້ໂພດ ມາຮອດເຮືອນ ປາເຫລືອ 4 ໂຕ ເສຍໂຕນຶ່ງ(ຈັກເຮ່ຍຢູ່ໃສ ຮາຮາຮາ)

ໃຊ້ທໍ່ນີ້ກະບໍ່ໄດ້ ມາຊິໄປຂາຍເອງ ເວົ້າລະແມ່ກະຈັບເອົາ ພູດປາ ໄປຂາຍ ຍ່າງໄປຮອດເຮືອນຫລັງທີ 2 ພ້ອມກັບເວົ້າວ່າ ຊື້ປາເດີ ປະກົດວ່າ ມີຄົນຊື້ (ແມ່ເວົ້າໃຫ້)

ຊາມຊິເຂົ້າເນື້ອໃນລະ ເວົ້າສາ ຍາວ ຈົນຂີ້ຄ້ານອ່ານ ລະນິ ຮາຮາຮາ ເອົາລະມາຮອດນີ້ກະໄດ້

ຂໍ້ສະຫຼຸບ ແລ້ວວ່າ ມະນຸດທຸກຄົນ ຈະເກີດຄວາມຢ້ານ, ກັງວົນ, ຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງ, ຕືນເຕັ້ນ ເກີດອາການຫຼົງໆ ລືມໆ…

ເພາະວ່າຫຍັງ ແລະ ມີສາເຫດມາຈາກຫຍັງ ?
ຄໍາຕອບກະຄື : ໃນສະໝອງເຮົານັ້ນບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ຈະນໍາມາວິເຄາະ ແລະ ທໍາການຄາດ ເລົາວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ຊິວາງໂຕແນວໃດ, ຊິສະແດງອາການອອກມາແບບໃດ ຊິເວົ້າແບບໃດ ເພາະວ່າ ບໍ່ໄດ້ຜ່ານ ປະສົບການ ທີ່ໄກ້ຄຽງມາກ່ອນ.

ເວົ້າແບບນີ້ລະ ບ່າງທ່ານກະຊິຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈແຈມແຈ້ງ ວ່າເວົ້າຫຍັງວານິ ຮາຮາຮາ 
ເພື່ອທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈລະ ລອງເບິ່ງຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້.

ທ່ານລຸກຕອບຄໍາຖາມຄູ-ອາຈານ ຄັ້ງທໍາອິດ ຕອນຮຽນຢູ່ປໍ ໃດ ? ມໍໃດ ? ຫຼືບໍ່ເຄີຍ
ແຕ່ຖ້າທ່ານທີ່ເຄີຍ ເທື່ອທໍາອິດ ແບບວ່າຕື່ນເຕັ້ນສຸດໆແມ່ນບໍ ? ແຕ່ພໍຕອນຕໍ່ມາ ເດລະ
ຄໍາຕອບຢູ່ກັບທ່ານ ຫຼື ຍັງຕືນເຕັ້ນຢູ່ ແຕໍ່ບໍ່ຫຼາຍ ທໍ່ ຄັ້ງທໍາອິດ

ທ່ານກ້າເວົ້າຕໍ່ໜ້າມວນຊົນ ຫຼື ເວົ້າບ່ອນມີຄົນຫຼາຍ… ເມື່ອໃດ ແລະ ຮູ້ສຶກແບບໃດ ຫຼືບໍ່ເຄີຍ ?

ທ່ານຈະຕືນເຕັ້ນ ແບບບອກບໍ່ຖືກ ຄວາມຮູ້ສຶກທີຂຽນນິ ມັນຢູ່ໃນໃຈທ່ານ ແບບດຽວ ກັບທ່ານຢູ່ໃນຂະນະນັ້ນ

ແຕ່ຄັ້ງຕໍ່ໄປລະ ບໍ່ວ່າເຮັດສິ່ງໃດ ທີ່ທ່ານເຄີຍຜ່ານມາລະ ສະໝອງຂອງທ່ານ ຈະນໍາຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາ ເຮັດການວິເຄາະ ແລະ ປັບສະພາບໃຫ້ເໝາະສົມ ເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ສະຖານນະການຕ່າງໆ.

ສະນັ້ນລະ ທ່ານຢ່າຢ້ານກວ່າ ທີ່ຈະເຮັດໃນສິ່ງໃໝ່ໆ ເກີດຂຶ້ນກັບຊີວິດ ໃນຄັ້ງທໍາອິດ.

“ເສຍໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮັດຜິດພາດ ຍັງໄດ້ແກ້ໄຂໃຫມ່ ແຕ່ທ່ານຈະເສີຍໃຈຍິ່ງກວ່າຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເລີຍ”

ຂໍຂອບໃຈທີ່ທ່ານອ່ານຈົນຈົບ.