อิสรภาพทางเทคนิค

คุณเคยได้ยินคำว่า “อิสรภาพทางการเงิน” ไหมครับ? ผมได้ยินครั้งแรกจากหนังสือ Rich Dad Poor Dad พูดถึงว่าทำไมคนจน ถึงไม่รวยสักที? อะไรคือเคล็ดลับของคนรวย?

โดยสรุปคือ คนจนไม่รู้จักหนี้สิน เค้าคิดว่า บ้าน รถ คือทรัพย์สิน แต่จริงๆ แล้วบ้าน รถ คือหนี้สิน เพราะเราต้องจ่ายดอกเบี้ยซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในอนาคต ในทางกลับกัน คนรวยจะไม่สร้างหนี้สิน คนรวยจะสร้างธุรกิจ การลงทุน การให้เช่า ซึ่ง Robert Kiyosaki บอกว่านี่ต่างหากคือทรัพย์สิน ที่จะสร้างรายได้ในอนาคต และถ้าเมื่อไหร่รายได้จากทรัพย์สิน มากกว่ารายจ่ายต่อเดืิอน เราก็จะมีอิสรภาพทางการเงิน

กลับมาที่เรื่องของ Software Development เคยเห็น project ที่ทำงานกันหนักไหมครับ? ทำงานกันถึงตี 1 ตี 2 เสาร์อาทิตย์ก็มาทำงาน แต่ความคืบหน้าไม่ไปไหนสักที ผมขอเรียก project แบบนี้ว่า project ยากจน Dev อุตส่าห์ทำงานหนัก แต่แทนที่จะได้งาน กลับได้ issue ใหม่เติมเข้าไปเรื่อยๆ เราเรียกสิ่งนี้ว่า Technical Debt

Technical Debt นี้มันโหดร้ายมากเลยนะครับ หลายๆ คนไม่รู้ว่ามีมันอยู่ หลายๆ คนเคยชินกับมัน แต่เมื่อ project เดินต่อไปเรื่อยๆ จนถึง release 2–3 เรากลับพึ่งพบว่า ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายมหาโหดเหลือเกิน ทุกคนทำงานหนัก แต่เกินครึ่งก็คือซ่อมงาน

เราจะหยุดมันได้อย่างไรครับ? บอกตามตรง ถ้าคุณมาถึง release 2–3 แล้ว และมี technical debt เยอะ ถือว่ายากมากเลยครับ เพราะโดยทั่วไปจะมี business pressure ซึ่งจะเอาทั้งงาน และเราต้องแก้ debt ไปพร้อมๆ กัน เวลาจัดลำดับความสำคัญงานไหนสามารถลดเวลาในอนาคตได้ ผมถือว่ามันสำคัญพอๆ กับงานซ่อมที่ Urgent เลยนะครับ ถ้าเราทำงานหนักในวันนี้และลดเวลาในอนาคตได้มากพอ วันนึง technical debt จะหมดไปครับ

หากต้องการเทคนิคสำหรับลดเวลาในอนาคต อ่าน post นี้เลยครับ (https://medium.com/@chaowlert/8-วิธีที่ช่วยเพิ่มเวลา-ในโครงการ-software-ของคุณ-141639095e58)

ทางที่ดีที่สุด ก็คือไม่มีหนี้สินครับ ถ้าคุณเริ่มทำ project ใหม่ ถึือว่าคุณโชคดีมาก ควบคุมคุณภาพให้ดีนะครับ คุณภาพของสัปดาห์แรกๆ นี่แทบจะบอกอนาคตของ project ได้เลย และเมื่อคุณสามารถสร้างผลลัพธ์ได้มากกว่าความคาดหวังของ business เมื่อนั้นคุณก็จะมีอิสรภาพทางเทคนิคครับ

Like what you read? Give Chaowlert Chaisrichalermpol a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.